Prvi rezultati projekta Učenje učenja za učitelje

V projektu Learning to Learn for Teachers and Trainers smo na podlagi zbira dobrih praks vseh sodelujočih držav (Nemčija, Francija, Italija in Slovenija) zaključili prvi rezultat v projektu, to je poročilo o analizi kompetence učenja učenja za učitelje.

Poročilo vsebuje teoretični uvod, v nadaljevanju pa je predstavljen zbir dobrih praks iz vseh sodelujočih držav. Osnova za opredeljevanje kompetence učenja učenja je okvir LIFECOMP. Poročilu smo dodali celovit slovarček s pogosto uporabljenimi izrazi, ki pripomore k boljšem razumevanju ter tabelo, ki prikazuje dimenzije okvira LIFECOMP z raznolikimi praksami in izkušnjami, analiziranimi s strani projektnih partnerjev.