Študij živilstva in prehrane na BIC Ljubljana

Študenti živilstva in prehrane so preverjali, koliko soli vsebuje maslo

KOLIKO SOLI VSEBUJE MASLO

Na vajah pri predmetu Živilska kemija z analizo živil so študenti 1. letnika smeri živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana določali vsebnosti natrijevega klorida (NaCl) v maslu in margarini. Na vajah so pripravili raztopino NaCl, ki so jo nato uporabili za standardizacijo raztopine srebrovega nitrata (AgNO3). S slednjo raztopino znane koncentracije so tako, ob prisotnosti indikatorja, izvedli titracijo do spremembe barve. Nastala je namreč rdečerjava oborina. Iz odčitanega volumna porabljenega AgNO3 so študenti preračunali masni delež NaCl v maslu in margarini, ki je ustrezal deležu na deklaraciji izdelka.