BIC Ljubljana na srečanju projekta PALSSEN na Nizozemskem

V Arnhemu poteka drugo partnersko srečanje projekta PALSSEN (Personalised Approach of Learning for Students with Special Educational Needs). Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+, K2, ki ga vodi ReaCollege iz Nizozemske. Srečanja sta se udeležili naši sodelavki Tanja Kek in Ana Pančur. Prvo srečanje v živo je osredotočeno na raziskovanje različnih individualnih pristopov dela z dijaki s posebnimi potrebam ter implementacijske načrte partnerjev za krepitev pristopov dela, ki so osredotočeni na posameznika.