Kakovost zelenih površin za potrebe mladih

V četrtek, 16. 6. 2022 so v EkoHiši BIC Ljubljana potekale interaktivne delavnice Kakovost zelenih površin za potrebe mladih, ki jih je izvajalo Partnerstvo za okolje in zdravje (Urbanistični inštitut RS in Inštitut za zdravje in okolje). Vključeni so bili dijaki 1. letnika programa naravovarstveni tehnik/ca na BIC Ljubljana, Živilski šoli. Delo z dijakih je potekalo na dva načina: delo po skupinah v učilnicah, kjer je voden razgovor usmerjal dijake v razmišljanje o ureditvi šolskega prostora in terenski del delavnice, ki so bile razdeljene na štiri vsebinske sklope in razpršene po šolskem dvorišči. Zaključno delo je vsebovalo evalvacijo dogodka in zapis kreativnih idej o ureditvi šolskega prostora za vse udeležence.