BIC Ljubljana v Severni Makedoniji / mobilnost za osebje (Erasmus+)

Predstavnice BIC Ljubljana na Erasmus+ strokovnem obisku v Makedoniji

Med 10. in 14. 9. 2023 je potekala mobilnost za osebje (Erasmus+) v Republiko Severno Makedonijo. Mobilnosti so se udeležile direktorica BIC Ljubljana, mag. Jasna Kržin Stepišnik in ravnateljice vseh treh šol BIC Ljubljana - Tatjana Šček Prebil (Živilska in naravovarstvena šola), Marjana Mastinšek-Šuštar (Gimnazija in veterinarska šola) ter Tjaša Vidrih (Višja strokovna šola).

Namenjena je bila vzpostavljanju novih sodelovanj s šolami in delodajalci v Makedoniji, in sicer z namenom iskanja novih priložnosti za PRI (praktićno izobraževanje za študente) in PUD (praktično usposabljanje z delom za dijake) ter možnosti strokovnih ekskurzij za naše dijake in študente, strokovne izmenjave za zaposlene, sodelovanja na konferencah, projektih ipd. V času mobilnosti smo obiskali Fakulteto za kmetijske vede in prehrano v Skopju in še dve srednji šoli s področja kmetijstva in veterine. Obiskali smo tudi posamezna podjetja s področja vinarstva, slaščičarstva, predelave zelenjave, pridelave in predelave riža ter različne turistično-gostinske kapacitete v naslednjih krajih: Skopje, Kavadarci, Kočani, Vinica, Blatec in Berovo. Tako smo obiskali Vinarno Tikveš, podjetje Vincinni, podjetje Ema Stil in ostale. 

Mobilnost je bila tudi priložnost, da smo šolam in podjetjem, ki smo jih obiskali, predstavili tudi značilnosti strokovnega šolstva (zlasti biotehniškega področja) v Sloveniji in se vrnili z različnimi dogovori o sodelovanjih.