Razpis 6. Tekmovanja v znanju in spretnostnih za dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije

UŽITNE DIVJE RASTLINE NAŠIH TRAVNIKOV IN GOZDOV

Letošnji glavni naslov tekmovanja je Užitne divje rastline naših travnikov in gozdovPoteka v 6-tih kategorijah (Kulinarika, Živilstvo, Pogrinjki, Prispevek oz. besedilo, Projektna naloga, Znanje, Fotografija, Film oz. video) na izbrane teme, ki so objavljene v Razpisu. 

Tekmovanje bo potekalo v petek, 17. 4. 2020, na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma.

Objavljamo: 

Prijavo dijakov, študentov BIC Ljubljana za tekmovanje do 26. 3. 2020 pošljejo mentorji na naslov tjasa.vidrih@bic-lj.si, saj bo v primeru več prijav v posamezni kategoriji potrebno izvesti tudi predtekmovanja. 

Vabljeni k prijavi.