Slow food

Slow food

Pojem Slow food je pri nas slabo poznan in pogosto napačno interpretiran, zato smo s študenti gostinstva in turizma raziskali kdaj in kje je gibanje nastalo ter kaj je njegov glavni cilj.

Predhodnica gibanja je organizacija Arcigola. Nastala je v Italiji leta 1986 kot  protest ob otvoritvi prve McDonald ̓s restavracije v Rimu in nasprotovanju globalizacije na področju prehranjevanja. Njen ustanovitelj je bil kulinarični pisec Carlo Petrini.

Tri leta pozneje se je združenje Arcigola preimenovalo v Slow food in je postalo mednarodno gibanje. Takrat so delegati iz 15 držav na srečanju v Parizu ratificirali  Slow food manifest in kot simbol gibanja izbrali polža.  Menili so, da polž kot majhno, prefinjeno in preudarno in bitje, predstavlja simbol kljubovanja hitrosti.

Glavni namen gibanja je bil spodbujanje lokalno in ekološko pridelane hrane, ohranjanje starih sort rastlin in živali ter poučevanje potrošnikov o hrani in njenem izvoru.

Kritiki Slow Food gibanja so trdili, da je  organizacija elitistična in ekskluzivna in da obrtniški način pridelave hrane ni ekonomičen in zato ne more odpraviti lakote.

Danes je Slow Food globalno gibanje, ki vključuje številne projekte in milijone ljudi v več kot 160 državah.

Vizija današnje organizacije je svet, v katerem lahko vsi ljudje dostopajo in uživajo hrano, ki je dobra zanje, za tiste, ki jo pridelujejo in za planet.

Več o organizaciji in njenih številnih projektih po vsem svetu najdete na: https://www.slowfood.com/