BIC Ljubljana, mikrobiološki krožek

Mikrobiološki krožek za ljubitelje mikrobiologije

Naša Višja strokovna šola (program živilstvo in prehrana) ter Gimnazija in veterinarska šola na BIC Ljubljana sta dijakom 2. letnika v programu tehniške gimnazije ponudili mikrobiološki krožek. Krožek je bil namenjen vsem, ki jih pritegne področje mikrobiologije. Ta veda nas v življenju spremlja na vsakem koraku bolj, kot se zavedamo. Dijaki so nadgradili znanje mikrobiologije pridobljeno med poukom. Na krožku so se seznanili z različnimi načini in vplivi posameznih dejavnikov na rast in gojenje mikroorganizmov in njihove identifikacije.

V nadaljevanju preberite nekaj mnenj dijakinj in dijakov, ki so se krožka udeležili:

»Najboljši del je to, da po enem tednu ponovno sedemo za mikroskop in pogledamo kakšne bakterije so zrasle na gojišču«.

»Več terminov, in da bi krožek postal reden«

»Super, zelo zadovoljen z izvedbo«.