Dan za kakovost

Na BIC Ljubljana smo v okviru skupne akcije TVU 2021 Dan za kakovost, v kateri sodelujejo omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti, v petek, 17. 9. 2021, pripravili delovno kosilo komisije za kakovost. Na srečanju smo obravnavali različne tematike (pregled rezultatov vprašalnika »Vrednotenje učiteljevega lastnega dela« in priprava predloga ukrepov za izboljšave; evalvacija akcijskega načrta za kakovost BIC Ljubljana, ukrepov v akcijskem načrtu po sistemu CAF in načrta aktivnosti družbeno odgovoren delodajalec; priprave na aktivnosti novega razvojnega načrta, ki bo vključeval tudi načrt digitalizacije in internacionalizacije; načrt dela komisije za kakovost v š. l. 2021/2022).

V sklopu dogodka smo se zahvalili sodelavki Mariji Kostadinov, ki je za portal Mozaik kakovosti prispevala zgodbo o kakovosti (https://mozaik.acs.si/zgodbe-o-kakovosti).

Vsi zaposleni pa smo Dan za kakovost proslavili s kosom prekmurske gibanice, za katero smo na Festivalu prekmurske šunke in prekmurske gibanice pred nekaj dnevi prejeli zlato priznanje.