BIC Ljubljana na Nizozemskem

Erasmus+ projekt Creative Learning for Life: Kako se življenjskih veščin učimo na kreativni način?

Od 15. do 16. decembra 2022 je v Nijmegenu, na Nizozemskem potekalo prvo srečanje partnerjev Erasmus+ projekta Creative Learning for Life (CL4L), ki smo se ga udeležili tudi na BIC Ljubljana. Namen projekta, ki ga vodi Rea College iz Nizozemske, je raziskati, oceniti in izvesti ne-tradicionalne, kreativne načine učenja in poučevanja življenjskih veščin, kot ji definira Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 1999). To so  samozavedanje, reševanje problemov, kreativno razmišljanje, učinkovita komunikacija, kritično razmišljanje, obvladovanje čustev in občutkov, odločanje, medosebni odnosi, empatija in obvladovanje stresa. Prvo srečanje je bilo namenjeno spoznavanju partnerjev, opredelitvi življenjskih veščin skozi izmenjavo izkušenj ter raziskovanju kreativnih metod učenja. 

V projekt so poleg BIC Ljubljana vključene še tri šole poklicnega in strokovnega izobraževanja iz Italije Nizozemske in Estonije ter strokovnjaki iz štirih organizacij s področja življenjskih veščin in kreativnega učenja iz Italije in Nizozemske. Srečevali se bomo na srečanjih na daljavo ter v živo. Veselimo se novega znanja, izkušenj in povezovanja s tujimi partnerji.