Rast probiotičnih organizmov na petrijevi plošli

Ali je v prehranskih dopolnilih toliko probiotičnih bakterij, kot jih proizvajalci navajajo na embalaži?

Študentka programa živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli je pri raziskovalnem delu diplomske naloge ugotavljala vsebnost in preživelost različnih sevov probiotičnih mikroorganizmov v prehranskih dopolnilih.

Analizirali smo različne probiotike, ki smo jih kupili v lekarni ali specializiranih trgovinah. Teoretično izhodišče diplomskega dela je iskanje povezave med preživelostjo sevov v probiotičnih prehranskih dopolnilih z lajšanjem simptomov kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB).

Probiotične bakterije so živi mikroorganizmi, ki imajo pozitivne učinke na naš organizem. Tipični predstavniki probiotičnih bakterij so iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium.

Delo je potekalo v aseptičnih pogojih v mikrobiološkem laboratoriju na BIC Ljubljana. Pripravili smo razredčitveno vrsto tako, da smo dobili števne plošče. Vzorce smo nacepljali na petrijeve plošče z metodo vmešavanja različnih gojišč.  Petrijeve plošče smo inkubirali v anaerobnih pogojih. Delni rezultati kažejo, da je vsebnost in preživelost različnih probiotičnih sevov skladna v primerjavi s številom navedenim na embalaži.