Na BIC Ljubljana smo pripravili delovno srečanje za partnerje mednarodnega projekta ReCeZa

BIC Ljubljana se je pridružil projektu, ki ga vodi Srednja šola Zabok iz Hrvaške v okviru instrumenta "Vzpostavitev regionalnih centrov kompetentnosti v sektorju turizma in gostinstva. V projektu, ki so ga poimenovali, ReCeZa - Regionalni Centar Zabok (RH), BIC Ljubljana sodeluje kot tehnični partner s predstavitvijo primerov dobrih praks in prenosom naših izkušenj v izobraževanju na področju gostinstva in turizma. V torek,14. 9. 2021, smo za partnerje v projektu pripravili delovno srečanje, v okviru katerega smo jim predstavili praktično izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Poseben poudarek smo dali ustanovam, s katerimi sodelujemo pri izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za dijake s posebnimi potrebami.: Center Janeza Levca, URI - Soča, Gostilna Dela, Center Kontura in projekt Prehod.