8. marec na BIC Ljubljana 2024

8. marec: Na BIC Ljubljana posebno pozornost namenjamo usklajevanju družinskega, zasebnega in poklicnega življenja naših zaposlenih

Mednarodni dan žensk v približno 100 državah praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk.

Na BIC Ljubljana je med zaposlenimi kar 74 % žensk, zato v okviru različnih aktivnosti in certifikatov (Družini prijazno podjetje) posebno pozornost namenjamo različnim ukrepom, ki vrednote enakopravnosti žensk in moških prenašajo v prakso, posebej na področju usklajevanja družinskega, zasebnega in poklicnega življenja.

Na BIC Ljubljana imajo zato vsi zaposleni z družinskimi obveznostmi (skrb za otroke, starejše ali bolne družinske člane) možnost, da za določeno obdobje koristijo krajši delovni čas. Naši zaposlenim v tednu, ko uvajajo otroka v vrtec, omogočimo fleksibilen delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo, prav tako starši dobijo dodatni prost delovni dan za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole in na zadnji dan otroka v 1. razredu osnovne šole (poleg 1. dneva osnovne šole, ki je zakonsko urejen v Zakonu o delovnih razmerjih). Prav tako obdarimo novorojence naših zaposlenih, zaposlenim, ki so starši, ali v partnerskem odnosu pa omogočamo izobraževanja za pridobivanje novih znanj o vzgoji in partnerskih odnosih.

Veseli smo, da s temi ukrepi lahko prispevamo tudi k zastopanosti žensk in žensk z otroki na trgu dela v Sloveniji, kjer je po podatkih Statističnega urada iz leta 2022 stopnja delovne aktivnosti žensk, starih 18–64 let znašala 72,5 % (v EU 67,4 %), stopnja delovne aktivnosti žensk z otroki je bila višja od povprečja EU-27; med materami s tremi otroki ali več je bila najvišja na Švedskem, 83,4-odstotna, Slovenija se je z 81,5 % uvrstila na tretje mesto.

Vsem ženskam čestitamo za 8. marec!