Senzorika vina v času koronavirusa

Pri izbirnem predmetu Tehnologija vina, ki ga študenti programa Živilstvo in prehrana poslušajo v 2. letniku, so tudi vsebine, ki se nanašajo na razvoj primerne kulture pitja vin ter senzoričnega ocenjevanja vin.

Kako izvesti vaje v času koronavirusa (SARS-CoV-2)? Tudi to smo naredili na daljavo.

Študentom smo pripravili vzorce vin in gradivo z navodili glede priprave vzorcev za degustacijo (shranjevanje ter primerna temperatura), glede potrebnega inventarja (različni kozarci itd.)  in izvedli dve vaji. Na prvi vaji smo spoznavali osnove senzorike belih in potem še rdečih vin.

Najprej smo opazovali videz vina, vonjali in na koncu okušali vino ter se pogovorili o naših ugotovitvah. K vsakem vinu smo predvideli ustrezni gastronomski parček.

Kot kaže, smo pripravljeni na praznične dni!