Mag. Jasna Kržin Stepišnik, nagrada za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja

Naša direktorica, mag. Jasna Kržin Stepišnik je prejela nagrado za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja!

V sredo, 9. 11. 2022, je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekal 1. nacionalni posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja v organizaciji Skupnosti VSŠ. V okviru posveta, ki so se ga udeležili predstavniki MIZŠ, gospodarstva, CPI, GZS, OZS, ravnatelji in direktorji večine slovenskih VSŠ, ŠOU ter ostali vabljeni gosti, so bile podeljene tudi nagrade Skupnosti VSŠ za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Med dobitniki nagrade za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja je tudi naša direktorica mag. Jasna Kržin Stepišnik.

Magistrica Jasna Kržin Stepišnik je zaslužna, da ima BIC Ljubljana med svojimi 4 enotami Višjo strokovno šolo, ki deluje že 17. leto in jo je v letih 2005-2010 kot njena prva ravnateljica tudi vodila. Od leta 2010 dalje sicer opravlja delo direktorice BIC Ljubljana, a VSŠ posveča vso potrebno pozornost z namenom odlične prepoznavnosti doma in v tujini. Z namenom pridobivanja odličnega, s prakso podkrepljenega znanja vseh študentov višje strokovne šole, si že od svojih začetkov dela z VSŠ prizadeva ustvariti najboljše mogoče pogoje za poučevanje študentov. To ji tudi izjemno uspeva. Od l. 2015 namreč posebno zgodbo BIC Ljubljana ustvarja s Centrom kulinarike in turizma KULT316 (v nad. KULT316), ki je edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane.  KULT316 študentom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj je odprt za širšo javnost in zelo prepoznaven v slovenskem in mednarodnem okolju. Sodobno opremljeni prostori omogočajo različne dogodke, ki jih soustvarjajo študenti iz različnih koncev Slovenije in tujine ter njihovi mentorji. V KULT316 na prakso prihajajo tudi študenti iz tujine, je pogosto pomembno mesto odločanja o študiju na VSŠ. Del KULT316 je demonstracijska kuhinja, učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, informacijska točka, restavracija in kavarna, prva šolska mikropivovarna in prva šolska turistična agencija. KULT 316 je prostor, kjer se kalijo študenti VSŠ iz Slovenije in tujine, je prostor številnih dogodkov, preko katerih se študenti in VSŠ predstavljajo širši javnosti iz Slovenije in tujine,  je prostor nacionalnih in mednarodnih tekmovanj za študente VSŠ, posvetov s področja VSŠ … Zato je to prostor odlične promocije višjega strokovnega šolstva. In zato je mag. Jasna Kržin Stepišnik prava oseba za prejem nagrade za izjemne dosežke na področju VSŠ, saj to dnevno dokazuje s svojim delovanjem in konkretnimi (opisanimi) dosežki.