Stanje prijav v izobraževalne programe na Živilski šoli na dan, 8. 4. 2021