Usposabljanje mentorjev

PROJEKTI NA BIC LJUBLJANA

1. december 2023 – 1. december 2024

Projekt “Green Chemistry Practices for a Better Future” je Erasmus+ projekt, katerega namen je ozaveščanje učencev o načelih zelene in trajnostne kemije. Cilj projekta je povečati zavedanje učencev, učiteljev in staršev o škodljivih učinkih izdelkov, ki vsebujejo strupene kemikalije, tako za ljudi kot tudi za naravo. V sklopu projekta bomo pri pouku kemije razvijali alternativne naravne in neškodljive izdelke med katerimi so organska barvila, izdelki za osebno nego, čistila, recikliranje olj v proizvodnji mila ter priprava komposta. Poleg tega bomo oblikovali izobraževalne module za poučevanje zelene kemije, izvajali laboratorijske poskuse ter druge dejavnosti v učilnici, ki podpirajo izbrane tematike.

Sodelujoče partnerske šole

 • ZAVO, Belgija (vodilni partner)
 • Gürpinar Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik, Turčija
 • Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna, Romunija
 • BIC Ljubljana, Slovenija

Green Chemistry Practices for a Better FutureSofinancira EU

Projekt KOMPETENCE 2023-2029-OSR je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

PROGRAMI:
 • Angleščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Nemščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Italijanščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Španščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Ruščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Pridobivanje digitalnih kompetenc (Word, Excel, Power Point …); 40-urni tečaj
 • Sistem HACCP in zagotavljanje varne hrane; 30-urni tečaj
 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku; 40-urni tečaj
 • UŽU Most do izobrazbe; 100-urni tečaj

Tečaje bomo izvedli v primeru zadostnega števila prijav (12 udeležencev v skupini).

CILJNA SKUPINA:
 • vsi odrasli, zaposleni ali brezposelni, prednost pa imajo:
 • odrasli, ki imajo končano največ srednješolsko izobraževanje,
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.
PARTNERJI:

V projektu poleg BIC Ljubljana sodelujejo še:

PRIJAVI SE

Informativne prijave zbiramo čez celo leto, in sicer do zapolnitve prostih mest.

Na brezplačne tečaje se prijavite preko spletnega obrazcaPreberi splošne pogoje. Za rezervacije mest ali morebitna dodatna vprašanja pa lahko pokličete na tel. št. (01) 28 07 621 (Helena Črešnik) in 01 28 07 601 (Nataša Rakar) ali pišete na elektronski naslov brezplacnitecaji@bic-lj.si.

Ne odlašajte s prijavo in se nam pridružite v sproščenem vzdušju ter obnovite oz. nadgradite svoje znanje.

Sofinancira EU

Individualen pristop k učenju za dijake s posebnimi učnimi potrebami

December 2021 – junij 2024

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je od decembra 2021 vključen v mednarodni projekt Palssen. Prepričani smo, da je ključ do vključujočega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sprejemanju in podpiranju dostopnosti izobraževanja in učenja za vse dijake. Evropska agencija za posebne potrebe in inkluzivno izobraževanje navaja, da je končna vizija inkluzivnih izobraževalnih sistemov zagotoviti, da imajo vsi učenci katerekoli starosti na voljo visoko kakovostne izobraževalne priložnosti v svoji lokalni skupnosti, skupaj s svojimi prijatelji in vrstniki. Takšna vizija zahteva spremembe pri poučevanju in podpiranju učnega procesa dijakov s posebnimi potrebami. Zahteva tudi odmik od izobraževanja in usposabljanja po principu uporabe enakega pristopa za vse k prehodu na pristop, ki je bolj osredotočen na posameznika in njegove potrebe. Za izvajanje individualnega pristopa k učenju dijakov s posebnimi učnimi potrebami morajo učitelji pridobiti kompetence, ki jim omogočajo prepoznavanje in izpolnjevanje potreb teh dijakov.

Podpora učiteljem

Cilj tega projekta je povečati učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za dijake s posebnimi učnimi potrebami. Projekt bo prispeval k povečanju posebnih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih delavcev, da bodo lahko le-ti zagotavljali bolj individualiziran pristop k učenju za vsakega dijaka znotraj izobraževalne institucije. S tem bodo zaposleni izboljšali dosežke svojih prizadevanj na področju izobraževanja, usposabljanja in podpore.

Pravičnost, NE enakost

Končni cilj projekta PALSSEN je, da so lahko dijaki s posebnimi potrebami skupaj s svojimi vrstniki deležni primernega in kakovostnega izobraževanja znotraj rednih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Dijaki s posebnimi potrebami se na takšen način izobražujejo s pomočjo individualnega učnega načrta, ki odraža njihove individualne potrebe, talente in priložnosti. Cilj tega novega načina dela je doseči formalno poklicno kvalifikacijo v rednem sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ključ do enakih možnosti je pravičnost. To je mogoče doseči le z izvajanjem prilagojenih programov, ki temeljijo na predhodni oceni potreb.

Rezultati projekta

Ob koncu projekta bomo prišli do sledečih rezultatov: Opisali bomo uporabljene koncepte, metode in tehnike. Opis spodbudnih vplivov in tveganj, ovir ter priporočil za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Razvili bomo orodje za izvedbo samoocene pristopa, ki se osredotoča na dijaka. Razvili bomo orodje, s katerim bomo preverili stopnjo pripravljenosti organizacij poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Napisali bomo priročnik za učitelje in vodje usposabljanja o tem, kako razvijati pristope, ki bodo osredotočeni na dijaka. Razvili bomo smernice in podporno orodje za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Sodelujoči partnerji:
 • NIZOZEMSKA: REA College Pluryn ROC RijnIJssel All about Quality Consultancy
 • SLOVENIJA: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • PORTUGALSKA: CFAE CENTRO-OESTE
 • ITALIJA: Forbusiness Lifeskills S.r.l.t Results

Koordinatorica projekta: Tanja Kek, tanja.kek@bic-lj.si

Spletna stran projekta: https://www.palssen.eu/ 

Palssen

 

Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

Logotipi

 

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki