Izvedli smo samooceno digitalnih spretnosti z orodjem SELFIE

BIC Ljubljana v sklopu mednarodnega projekta VETWork (Erasmus+ KA2) s pomočjo orodja SELFIE, ki ga je razvila Evropska komisija, izvedel samooceno digitalnih spretnosti našega zavoda. SELFIE je spletno orodje, ki šolam omogoča, da same ocenijo svoj način uporabe digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje. Vprašalnik v okviru orodja SELFIE so izpolnili pedagogi in učeči se ter tudi vodstvo šole. Orodje je nato na podlagi rezultatov vprašalnikov ustvarilo poročilo, ki pomaga prepoznati odlike in slabosti na področju uporabe digitalnega v naši instituciji. Na podlagi tega poročila bomo definirali naša močnejša področja, hkrati se bomo posvetili šibkejšim in zastavili akcijski načrt, kjer bomo določili korake k izboljšavam. Slednje bo tudi vodilo k prilagajanju nadaljnjih aktivnosti v projektu VETWork.