Strokovni delavci BIC Ljubljana 2023/2024

Strokovni delavci

PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Ahmetović Zemira zemira.ahmetovic@bic-lj.si
Alibabić Ekrema ekrema.alibabic@bic-lj.si
Avdić Slavica slavica.avdic@bic-lj.si
Babič Tjaša tjasa.babic@bic-lj.si
Basej Marko marko.basej@bic-lj.si
Berčič Stefanović Darinka         darinka.bercic-stefanovic@bic-lj.si
Biberović Sena  sena.biberovic@bic-lj.si
Bilanović Gina gina.bilanovic@bic-lj.si
Birk Tina tina.birk@bic-lj.si
Blatnik Janja janjablatnik@siol.net
Bogdan Eva eva.bogdan@bic-lj.si
Bordon Alja alja.bordon@bic-lj.si
Brezničar Dušan dusan.breznicar@bic-lj.si
Brglez Mateja mateja.brglez@bic-lj.si
Brozovič Joži jozi.brozovic@bic-lj.si 
Cigler Mojca mojca.cigler@bic-lj.si
Cvenk Tadej  tadej.cvenk@bic-lj.si
mag. Cvitkovič Dejan dejan.cvitkovic@bic-lj.si
Černe Roman roman.cerne@bic-lj.si
Črešnik Helena  helena.cresnik@bic-lj.si
Demič Rok rok.demic@bic-lj.si
Dolenc Aleš ales.dolenc@bic-lj.si
Domitrovič Karmen karmen.domitrovic@bic-lj.si
Dremelj Sabina sabina.dremelj@bic-lj.si
Drofenik Groznik Aleša alesa.drofenik-groznik@bic-lj.si
Duraković Sandra sandra.durakovic@bic-lj.si 
Džebić Fatime fatime.dzebic@bic-lj.si
Eleršek Tine tine.elersek@bic-lj.si
mag. Eniko Urška urska.eniko@bic-lj.si
Erkić Zora zora.erkic@bic-lj.si
Fabjan Tadeja tadeja.fabjan@bic-lj.si
Fajić Anita anita.fajic@bic-lj.si 
Flis Uroš uros.flis@bic-lj.si
Frumen Marija marija.frumen@bic-lj.si 
PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Gajšek Kodrič Tea tea.gajsek-kodric@bic-lj.si 
Gavez Nataša natasa.gavez@bic-lj.si
Glavan Milena milena.glavan@bic-lj.si
Golob-Koman Alenka alenka.golob-koman@bic-lj.si
Golob Justi justi.golob@bic-lj.si
Golob Pia pia.golob@bic-lj.si 
Gombač Danijel danijel.gombac@bic-lj.si
Goričan Rugani Katarina katarina.gorican-rugani@bic-lj.si
Grabnar Dušan dusan.grabnar@bic-lj.si
mag. Grah Emil emil.grah@bic-lj.si
Grden Nina nina.grden@bic-lj.si
mag. Gregorec Tanja tanja.gregorec@bic-lj.si
Gregorič Matej matej.gregoric@nijz.si
Gregorič Tina tina.gregoric@bic-lj.si
Grobovšek Timotej timotej.grobovsek@bic-lj.si
Grohar Gros Eva eva.grohar-gros@bic-lj.si
Gros Lilijana lilijana.gros@bic-lj.si
Groznik Robert robert.groznik@bic-lj.si
Habuš Mojca mojca.habus@bic-lj.si
Hajdinjak Suzana suzana.hajdinjak@bic-lj.si
Hengović Susane susane.hengovic@bic-lj.si
Horvatić Sandra sandra.horvatic@bic-lj.si
Hribar Polona polona.hribar@bic-lj.si
Hriberšek Binter Mateja mateja.hribersek-binter@bic-lj.si
Hrovat Milena milena.hrovat@bic-lj.si
Humski Boštjan bostjan.humski@bic-lj.si
mag. Husić Muharem hmuharem.bic@gmail.com
Hvalec Peter peter.hvalec@bic-lj.si
PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Ilić Vesna vesna.ilic@bic-lj.si
Jakopič Strnišnik Nada nada.jakopic-strnisnik@bic-lj.si
Jamšek Eva eva.jamsek@bic-lj.si
Javor Adila adila.javor@bic-lj.si
Jenko Lidija lidija.jenko@bic-lj.si
Jereb Učakar Saša sasa.jereb-ucakar@bic-lj.si
Jeršin Toni toni.jersin@bic-lj.si
Jevnikar Mojca mojca.jevnikar@bic-lj.si
Kamnikar Jerneja jerneja.kamnikar@vivo.si
Kek Tanja tanja.kek@bic-lj.si
Kiseljak Nataša natasa.kiseljak@bic-lj.si
Klarič Elizabeta elizabeta.klaric@bic-lj.si
Klemen Tjaša tjasa.klemen@bic-lj.si
Klun Andreja andreja.klun@bic-lj.si
Knez Anja anja.knez@bic-lj.si
mag. Knez Milan milan.knez@bic-lj.si
Kodele Alenka alenka.kodele@bic-lj.si
Kokošar Matic matic.kokosar@bic-lj.si
Kolar Mišo miso.kolar@bic-lj.si
mag. Kolar Olga olga.kolar@bic-lj.si
Kolar Tadeja  tadeja.kolar@bic-lj.si
Komavec Dravec Blaž blaz.komavec-dravec@bic-lj.si
Korez Polonca   polonca.korez@bic-lj.si
Korošec Pavli pavli.korosec@bic-lj.si
Kostadinov Marija marija.kostadinov@bic-lj.si
dr. Kovač Boris boris.kovac@mlinotest.si
Kovač Pia pia.kovac@bic-lj.si
dr. Kovačič Metod metod.kovacic@bic-lj.si
Krajnik Maja   maja.krajnik@bic-lj.si
Kramberger Vesna vesna.kramberger@bic-lj.si
Kramer Matevž matevz.kramer@bic-lj.si
Kranjec Mira mira.kranjec@bic-lj.si
Kranjec Slavica slavica.kranjec@bic-lj.si
mag. Kržin Stepišnik Jasna   jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si
Kuhar Helena helena.kuhar@bic-lj.si
mag. Kuhar Maja maja.kuhar@bic-lj.si
dr. Kužnik Lea lea.kuznik@bic-lj.si
PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Lazić Dušanka dusanka.lazic@bic-lj.si
Leben Tomaž  tomaz.leben@bic-lj.si
Lipnik Petra petra.lipnik@bic-lj.si
Ljutić Elma elma.ljutic@bic-lj.si 
mag. Loborec Vesna vesna.loborec@bic-lj.si
Lovrić Damir damir.lovric@bic-lj.si
Maček Urh urh.macek@bic-lj.si
Magušar Neža neza.magusar@bic-lj.si
Majetić Ramiza ramiza.majetic@bic-lj.si
Malešević Mioljka mioljka.malesevic@bic-lj.si 
Marinček Jana jana.marincek@bic-lj.si
Markič Maja maja.markic@bic-lj.si
Marolt Maja maja.marolt@bic-lj.si
Maslo Plečnik Žiga  ziga.maslo-plecnik@bic-lj.si
Mastinšek-Šuštar Marjana   marjana.mastinsek-sustar@bic-lj.si
Matjašič Tomaž tomaz.matjasic@bic-lj.si
Matos Gregor gregor.matos@bic-lj.si
Mazzini Alja alja.mazzini@bic-lj.si 
Meh Savić Nina nina.meh-savic@bic-lj.si
Mertelj Bianka bianka.mertelj@bic-lj.si
Mihelčič Jaka jaka.mihelcic@bic-lj.si
Milošević Opašinova Kostandina  kostandina.milosevic-opasinova@bic-lj.si
Mladenovič Marija marija.mladenovic@bic-lj.si
Mlinarič Lidija lidija.mlinaric@bic-lj.si
Mohorič Rozalka rozalka.mohoric@bic-lj.si
Mole Petra petra.mole@bic-lj.si
Molk Andrej andrej.molk@bic-lj.si
Morato Monika  monika.morato@bic-lj.si
Mršnik Francka francka.mrsnik@bic-lj.si
Nared Volavšek Katarina katarina.nared-volavsek@bic-lj.si
Obolnar Alenka alenka.obolnar@bic-lj.si
Obrenović Mitev Jolanda jolanda.obrenovic-mitev@bic-lj.si
Ocepek Jože joze.ocepek@bic-lj.si
Oražem Žiga ziga.orazem@bic-lj.si
Orel Uršula ursula.orel@bic-lj.si
Osole Sava sava.osole@bic-lj.si
Ozimek Boštjan bostjan.ozimek@bic-lj.si
PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Pančur Ana ana.pancur@bic-lj.si
mag. Pečovnik Breda breda.pecovnik@cd-cc.si
Percan Maja  maja.percan@bic-lj.si
Perčič Andreja andreja.percic@bic-lj.si
Perčič Janez janez.percic@bic-lj.si
Peruzzi Staša stasa.peruzzi@bic-lj.si
Petek Andreja andreja.petek@bic-lj.si
Pestotnik Aleš ales.pestotnik@bic-lj.si
Petek Urška  urska.petek@bic-lj.si
Petkoska Julijana julijana.petkoska@bic-lj.si
Petrič Nada                     nada.petric@bic-lj.si
Peulić Vesna vesna.peulic@bic-lj.si
Pipan Katja katja.pipan@bic-lj.si
Plešec Boštjan bostjan.plesec@bic-lj.si
Podvornik Maja maja.podvornik@bic-lj.si
Poje Marija marija.poje@bic-lj.si
Potočnik Gorazd gorazd.potocnik@bic-lj.si
Potočnik Gregor gregor.potocnik@bic-lj.si 
Predovnik Luka luka.predovnik@bic-lj.si
Premru Jože joze.premru@bic-lj.si
mag. Prosenik Jože joze.prosenik@bic-lj.si
Rački Nuša nusa.racki@bic-lj.si
Rakar Nataša natasa.rakar@bic-lj.si
Rep Alenka alenka.rep@bic-lj.si
Rešetarević Branka  branka.resetarevic@bic-lj.si
Rihtar Andreja andreja.rihtar@bic-lj.si
Ris Urša ursa.ris@bic-lj.si
Rozman Nina nina.rozman@bic-lj.si
Rozman Martin martin.rozman@bic-lj.si
Rozman Monika monika.rozman@bic-lj.si
Rožencvet Helena helena.rozencvet@bic-lj.si
mag. Rumbak Rudolf         rudi.rumbak@kabelnet.net
Rus Setnikar Anita anita.rus-setnikar@bic-lj.si

 

 

PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Savić Aleksandra aleksandra.savic@bic-lj.si
dr. Schrader Špela spela.schrader@bic-lj.si
Schumet Nuša nusa.schumet@bic-lj.si
Sedeljšak Basle Marjana marjana.sedeljsak-basle@bic-lj.si
Sedlar Špehar Alenka alenka.sedlar@bic-lj.si
Seibert Jerneja jerneja.seibert@bic-lj.si
Selan Neli neli.selan@bic-lj.si
Sitar Nina nina.sitar@bic-lj.si
dr. Slapničar Miha miha.slapnicar@bic-lj.si
Slapničar Tjaša  tjasa.slapnicar@bic-lj.si
Smole Katarina katarina.smole@bic-lj.si
Smole Simon simon.smole@bic-lj.si 
Smrke Matjaž  matjaz.smrke@bic-lj.si
Spruk Stanko stanko.spruk@bic-lj.si
Starc Tit tit.starc@bic-lj.si
Starič Andraž andraz.staric@bic-lj.si
Sterle Lea lea.sterle@bic-lj.si
Strajn Andrej andrej.strajn@bic-lj.si
Strgar Mojca mojca.strgar@bic-lj.si
Strmole Samo  samo.strmole@bic-lj.si
Sušnik Šabec Špela spela.susnik@heineken.com
Šakanović Asmira asmira.sakanovic@bic-lj.si
mag. Šček Prebil Tatjana tatjana.scek-prebil@bic-lj.si
Šček Jasna jasna.scek@bic-lj.si
Šekić Edis edis.sekic@bic-lj.si
Šercer Mravlje Polona  polona.sercer-mravlje@bic-lj.si
Šimac Jure jure.simac@bic-lj.si
Šimac Petra petra.simac@bic-lj.si
Škafar Nataša natasa.skafar@bic-lj.si
Škerlavaj Golec Simona simona.skerlavaj-golec@bic-lj.si
Špik Laura laura.spik@bic-lj.si
Špoljar Stela stela.spoljar@bic-lj.si
dr. Štekovič Maja maja.stekovic@bic-lj.si
Štrukelj Uroš uros.strukelj@bic-lj.si
mag. Štrumbelj Drusany Irena    irena.strumbelj-drusany@bic-lj.si
Tamara Štrumelj tamara.strumelj@bic-lj.si 
PRIIMEK IN IME E-NASLOV
Tasič Eva eva.tasic@bic-lj.si
Tekavčič Metka metka.tekavcic@bic-lj.si
Terkov Mihaela mihaela.terkov@bic-lj.si
Tiganj Emin emin.tiganj@bic-lj.si
Tirić Alije alije.tiric@bic-lj.si
Tomažič Katja katja.tomazic@bic-lj.si
dr. Toroš Jani Ivan jani.toros@imi-institute.org
Ulaga Irena irena.ulaga@bic-lj.si
Ule Matjaž matjaz.ule@bic-lj.si
Urbančič Branka branka.urbancic@bic-lj.si
Verbovšek Mateja mateja.verbovsek@bic-lj.si
Verbovšek Uroš uros.verbovsek@bic-lj.si
dr. Vehar Maja  maja.vehar@bic-lj.si
Vesel Polona polona.vesel@bic-lj.si
Vezjak Urša  ursa.vezjak@bic-lj.si
Vidmar Marija marija.vidmar@bic-lj.si
mag. Vidrih Tjaša tjasa.vidrih@bic-lj.si
Virant Meta meta.virant@bic-lj.si
Virant Peter peter.virant@bic-lj.si
mag. Vodopivec Marina marina.vodopivec@bic-lj.si
Vrviščar Zazula Mojca mojca.vrviscar-zazula@bic-lj.si
dr. sc. (Bosna in Hercegovina) Vulić Gordana gordana.vulic@bic-lj.si
Zavasnik Lidija lidija.zavasnik@bic-lj.si
Zavrl Janez janez.zavrl@guest.arnes.si
mag. Zdovc Bogdan bogdan.zdovc@bic-lj.si
Zukić Čama cama.zukic@bic-lj.si
Zupanc Minca minca.zupanc@bic-lj.si
Žagar Gregor gregor.zagar@bic-lj.si
Žibert Simona simona.zibert@bic-lj.si
Žigert Adela adela.zigert@bic-lj.si
Žigon Tomaž tomaz.zigon@bic-lj.si
Žust Janez  janez.zust@bic-lj.si
Žvab Marija marija.zvab@bic-lj.si

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki