Študenti 2. letnika živilstva in prehrane so senzorično kakovost živil določali na daljavo

Pri predmetu Sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu smo izpeljali kar nekaj vaj na daljavo. Najbolj zahtevne so bile vaje, kjer bi sicer živila degustirali in jih senzorično ocenjevali. Podajanje, teoretičnih osnov senzoričnega ocenjevanja živil na daljavo, ni zahtevno delo; bolj zahtevno je ocenjevanje. Najprej smo predstavili živilo in vse parametre kakovosti, ki vplivajo na senzorično zaznavanje in posledično ocenjevanje. Nato smo se osredotočili na ocenjevalni list. Spoznali smo vse izraze, ter senzorične lastnosti, ki opisujejo posamezne dražljaje zaznave. Nemogoče pa je senzorično ocenjevati isti vzorec, pri enakih pogojih, na petnajstih različnih lokacijah. Pravi izziv, za vajo določanja senzorične kakovosti živila. Kljub vsemu, smo jo izvedli. Vsak s svojim vzorcem, pri pravih pogojih z različnimi zaznavami in različnimi končnimi ocenami. Vse pedagoške dele take vaje smo dobro opravili; strokovno senzorično ocenjevanje pa izvedli bolj hedonistično kot pa znanstveno.