Vzemi si čas za nas BIC Ljubljana Fotografska razstava 2023

Študenti BIC Ljubljana vabijo na fotografsko in video razstavo o skritih delavcih v turizmu

Vljudno vabljeni na fotografsko razstavo s kratkimi filmi prezrtih delavcev v turizmu, ki so jo na Špici ob Ljubljanici v okviru projekta Vzemi si čas za nas pripravili študenti gostinstva in turizma na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli.

Razstava bo odprta od 5. 4. 2023 do 5. 5. 2023.

SOBARICA, FIJAKAR, VOZNIK VLAKCA, HIŠNIK ... PREDSTAVILO SE BO 32 SKRITIH DELAVCEV

Na razstavi v Ljubljani se bo skupaj predstavilo 32 prezrtih delavcev in delavk v turizmu, med njimi sobarica, fijakar, delavec v muzeju bančništva, hišnik v centru kulinarike in turizma, animatorka v kinu, natakarji in vodje strežbe, voznik prevoza na klic, blagajničarka na gradu, predavateljica kuharstva, slaščičar/pek, cvetličarka na ljubljanski tržnici, voznik vlakca, vodička v muzeju, receptorka v hostlu, prodajalka v turističnem paviljonu, vodja tima operative v turistični agenciji in še kdo.

POSLUŠAJ ODDAJO NA RADIU VAL202
POMANJKANJE USTREZNO USPOSOBLJENIH KADROV V TURIZMU

Več kot očitno je, da je eden največjih izzivov, s katerimi se danes sooča slovenski turizem, pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov zaradi covid situacije pa tudi slabega vpisa v srednje, višje in visoke šole s področja turizma in gostinstva. Po oceni obrtne zbornice v celotni panogi primanjkuje 10.000 zaposlenih, gostinci pa se na različne načine prilagajajo - skrajšujejo delovne čase in delavce iščejo v tujini. 

Po drugi strani pa je eden izmed razlogov pomanjkanja delavcev v turizmu tudi negativen odnos do gostinstva in turizma v družbi. Delo ni cenjeno, pogoji za delo so marsikje slabi in temeljijo na negativnih elementih, kot je delo v popoldanskem in večernem času, ob vikendih in praznikih. Splošno prepričanje, ki pa se ne sklada nujno pri vseh poklicih z realnostjo, je tudi to, da so zaposleni v gostinstvu in turizmu v službah takrat, ko so drugi prosti ter da je to delo slabo plačano in zelo naporno, saj se je potrebno maksimalno posvetiti vsakemu gostu in zadovoljiti njegove želje in potrebe.

LEPA BESEDA GOSTA IN DELODAJALCA, ZAHVALA IN SPOŠTOVANJE DELAVCEM VELIKO POMENI

Namen projekta Vzemi si čas za nas je ozaveščati širšo javnosti o pomenu zaposlenih v turizmu, ki so spregledani in premalo izpostavljeni ter jim tako izkazati hvaležnost za njihovo nepogrešljivo delo v turizmu. Študenti namreč ugotavljajo, da je nepoznavanje dela nekaterih turističnih delavcev, predvsem tistih, ki nimajo neposrednega stika z gosti (sobarice, perice, hišniki, tehnični delavci, lučkarji, kuharji ...), ali pa jih jemljemo kot samoumevne (vozniki avtobusov, natakarji, receptorji ...) veliko in da ugledu poklica lahko pomagajo tako, da javnost ozaveščajo o pomembnosti njihovega dela, ki je ključna za celostno turistično izkušnjo.

Menijo še, da t.i. prezrtim delavcem lahko pomagamo že z lepimi in spodbudnimi besedami, zahvalo in spoštovanjem in to je sporočilo, ki ga želijo prenesti širši javnosti.

OZAVEŠČANJE S FOTOGRAFIJAMI IN VIDEI NA INSTAGRAMU IN FACEBOOKU

Študenti BIC Ljubljana, Višje strokovne šole skupaj s kolegi iz Bleda in Maribora tako že od januarja dalje predstavljajo doživetja delavcev v turizmu iz delovnih okolij v obliki fotografij in kratkih filmov na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Na fotografski razstavi, ki bo s predstavitvijo različnih delavk in delavcev v turizmu hkrati potekala na Špici ob Ljubljanici v bližini BIC Ljubljana, na Bledu v parku pred Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled in v Mariboru na Trgu svobode, bodo študenti javnosti predstavili izbrane sodelujoče.

TRI ŠOLE S PROGRAMOM GOSTINSTVO IN TURIZEM ZA LEPŠO PRIHODNOST V TURIZMU

Projekt Vzemi si čas za nas je projekt treh višjih strokovnih šol programa gostinstvo in turizem (BIC Ljubljana, Višja strokovna šola, Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor) in del nacionalne turistične kampanje za dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu, ki poteka tudi pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO). STO je v okviru nacionalne kampanije dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu Ustvarjam doživetja finančno podprla vse tri šole in tako omogočila razstave Vzemi si čas za nas v vseh treh Slovenskih mestih.