Photo by Markus Spiske on Unsplash

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na strani eUprave objavilo obrazec za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki ga morajo izpolniti izredni študentje, ki se izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

IZPLAČILO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA