Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Katja Kralj

KATJA KRALJ, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE NA BIC LJUBLJANA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju s Katjo Kralj, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena v podjetju Presad d.o.o kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanjem in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Moje delovno mesto v podjetju Presad je v razvojnem laboratoriju. Naloge, ki jih opravljam so: priprava in odprema vzorcev za industrije, razvoj novih okusov pripravkov za jogurte, prelive/oblive za sladolede, polnila za pekarsko industrijo, priprava dokumentacije za vzorce, priprava tehnoloških postopkov za proizvodnjo, uvedba novih okusov v proizvodnjo ... Podjetje Presad že več kot 60 let proizvaja visokokakovostne izdelke iz skrbno izbranega sadja in izvrstne zelenjave. Za proizvodnjo svojih izdelkov v podjetju sodelujemo z najboljšimi dobavitelji sadja, zelenjave in ostalih surovin. Le tako lahko zagotovimo proizvodnjo vrhunskih izdelkov nepozabnega okusa. V kakovost svojih izdelkov poponoma zaupamo in jih zato preverjamo tudi pri zunanjih institucijah. Letos smo na tradicionalnem mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni ponovno prejeli visoka priznanja za svoje izdelke.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

Naslov moje diplomskega dela je Primerjava ekološkega domačega in kupljenega bio surovega masla glede na starost.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Znanje, ki sem ga pridobila med študijem, mi je pomagalo, da sem prišla do redne zaposlitve. Tudi zaradi praktičnega izobraževanja, ki sem ga opravljala v podjetju, sem lahko uspešno zaključila šolanje. Študij mi je dal toliko znanja, da sem se lažje uvedla v delo, ki ga trenutno opravljam.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Študij na BIC Ljubljana imam v lepem spominu. Najbolj so mi bila všeč predavanja pri strokovnih predmetih. Vsi predavatelji so se trudili, da smo razumeli, kaj se učimo.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Vpis jim svetujem zato, ker bodo tekom predavanj in praktičnega dela pridobili res veliko znanja s področja živilstva in prehrane.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV