Študenti v programu živilstvo in prehrana so senzorično ocenjevali vzorce s področja mlekarstva in slaščičarstva

Epidemija, ki nas še vedno obkroža, nam je nekaj časa onemogočila opravljanje laboratorijskih vaj. V trenutku, ko so dovolili njihovo izvedbo, smo v naših laboratorijih s polno paro začeli z aktivnostmi. Da bi študenti pridobili čim več izkušenj z realnimi vzorci, so na vajah med drugim ocenjevali tudi vzorce, ki sta jih pripravili dve bodoči diplomantki živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, Višji strokovni šol.

V sklopu vaj pri predmetu Prehrana z gastronomijo in kulinariko ter predmetu Analiza živil so naši študenti živilstva in prehrane senzorično ocenjevali vzorce diplomskih del s področja mlekarstva in slaščičarstva. Diplomantki sta na vajah študentom drugega letnika živilstva in prehrane najprej predstavili vsebine njunega diplomskega dela in razložili tehnološke postopke, ki sta jih uporabili pri pripravi izdelkov. Razdelili sta jim ocenjevalne liste in navodila za izvedbo senzorične analize.

Pri senzoričnem ocenjevanju so uporabili različne senzorične metode, s katerimi so se predhodno teoretično seznanili na predavanjih.