Pek_BIC

Pek

Pek je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Dijaki v programu pek/pekovka na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v šolski pekarski delavnici in šolski trgovini Kruharije in Cukrnije, kjer se seznanijo s podobnimi situacijami, s katerimi se kasneje srečajo ob zaposlitvi.

V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom.

Dijaki po končanem šolanju znajo rokovati z vsemi stroji, poznajo vse surovine in vedo, kdaj katero uporabiti. Poznajo vse tehnološke postopke in znajo izdelati ogromno vrst kruha in pekovskega peciva. Šolajo se za pomemben poklic, ki ima bogato tradicijo, vredno spoštovanja in nadaljevanja.

"Mislim, da je naša šola ena najlepših srednjih šol. Všeč mi je tudi, da imamo veliko praktičnega pouka." DIJAK BLAŽ

"V šoli pridobimo veliko teoretičnih in praktičnih znanj. Usposabljanje pri delodajalcu mi pomaga pri razvijanju inovativnosti. Všeč mi je, da se v tretjem letniku praktično preizkusimo tudi v podjetništvu." DIJAK ŽIGA

Dijaki so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje v Nemčijo, Francijo in na Finsko.

Udeležujejo se različnih tekmovanj, kot so tekmovanje Moje podjetje, kjer ustanovijo dijaško podjetje, tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, državno tekmovanje Gostinsko turističnega zbora Slovenije, tekmovanje v znanju angleškega jezika na državni in mednarodni ravni (Poliglot, Best in English),  angleška bralna značka EPI Reading Badge in tekmovanje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v znanju matematike.

Dijakom ponujamo strokovne ekskurzije v Gradec, Celovec, Čedad, Lignano, na Vrbsko jezero in  Opičjo goro (pri Beljaku) ter strokovne oglede pekarn v podjetjih Spar Slovenija, Žito in Don Don.

V okviru naravoslovnih dni obiščejo ljubljanski živalski vrt, šolsko veterinarsko ambulanto in vivaristični krožek na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, Botanični vrt Univerze v Ljubljani in sodelujejo v čistilni akciji v okolici šole. V okviru kulturnih dni  si ogledajo filmske predstave in spoznavajo mestno jedro Ljubljane. Redni pouk bogatijo športni dnevi s pestrim izborom športnih vsebin glede na letni čas izvedbe.

V okviru Slovenske mreže zdravih šol izvajamo različne delavnice na temo varne rabe interneta, socialnega vključevanja, učenje učenja, trgovine z ljudmi, zdravstvene in spolne vzgoje, ločevanja odpadkov in pasti energijskih pijač. Predstavljajo se tudi na prireditvi Ljubljanska vinska pot, na festivalu Igraj se z mano in na dogodkih četrtne skupnosti Rudnik.

Naši dijaki pridobivajo izkušnje s sodelovanjem v različnih projektih. V projektu Promocija poklicev na osnovnih šolah sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah s predstavitvijo poklica pek, v projektu MIND+ jim omogočamo prilagoditev pouka glede na njihove cilje in zmožnosti. Sodelujejo tudi v projektih Rastem s knjigo, ki je namenjen spodbujanju branja, in eTwinning. BIC Ljubljana, Živilska šola je prejemnica Evropskega znaka kakovosti za projekt eTwinning Slovenia “I Feel Very European Today”.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana dijaki lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo pri šolskih proslavah in na različnih dogodkih – svetovni dan hrane, pustovanje, svetovni dan Zemlje in novoletni bazar. Vsako leto gostijo tudi predstavnika ameriške ambasade.

Sprehodi se po šoli na Ižanski cesti 10 v Ljubljani in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu pek/ovka. 

Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

Točke, povezane z izobraževalnim programom pek, so označene s sivo barvo.

 • razvijanje ustvarjalnosti, izboljšav, načinov skupinskega dela in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • spremljanje novosti in smernic na področju pekarstva,
 • razvijajo ekološko zavest.
 • skladno z estetskimi načeli urediti sebe in delovno mesto ter pri delu dosledno upoštevati higiensko varnostne predpise,
 • usposabljanje za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja potrošnikov in pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja,
 • razvijanje spretnosti in pridobivanje znanja za samostojno in kakovostno pripravo pekovskih izdelkov ter načrtovanje poklicne kariere,
 • spoznavanje in razumevanje splošnih zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • pridobivanje znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajanje poklicne delovne tehnike in razvijanje tehnološke discipline,
 • usposabljanje za izdelavo različnih vrst kruha, pekovskega peciva in ostalih pekovskih izdelkov,
 • usposabljanje za uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov,
 • razvijanje smisla za oblikovanje,
 • razvijanje zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega in gospodarnega dela ter razvijanje delovnih postopkov na poklicnem področju.
 • Samostojno pripravi in vzdržuje delovni prostor.
 • Bere in uporablja delovno dokumentacijo (specifikacije surovin, in embalaže, navodila za uporabo, tehnološke liste, HACCP obrazce) pri nalogah, ki jih opravlja v delovnem procesu.
 • Stehta oziroma dozira izbrane surovine in jih prenese na delovno površino pri ročni zamesitvi ali strese v mešalnik pri strojni zamesitvi.
 • Priprava in uporaba delovnih pripomočkov v tehnološkem zaporedju – mešalnik, vzhajalno komoro, peč, cvrtnik …
 • Izdelava osnovnih vrst kruha ali pekovskega peciva po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava posebnih vrst kruha in pekovskega peciva po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava zahtevnih pekovskih izdelkov po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava okrasnih izdelkov iz testa.
 • Izdelava finega kvašenega testo po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava  izdelkov iz kvašenega listnatega testa po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava posebnih vrst pekovskih izdelkov.
 • Pakiranje in prodajanje pekovskih izdelkov.
A

Slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno, in

B

Izdelek oziroma storitev in zagovor.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki