Pek_BIC

Pek

Pek je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki BIC Ljubljana se izobražujejo v šolskih pekarskih delavnicah, kjer se seznanijo s podobnimi situacijami, s katerimi se kasneje srečajo ob zaposlitvi.

Z realnim učnim okoljem se dijaki srečajo tudi v šolski trgovini s pekovskimi in slaščičarskimi izdelki, Kruharije in Cukrnije. Dijaki po končanem šolanju znajo rokovati z vsemi stroji, poznajo vse surovine in vedo, kdaj katero uporabiti. Poznajo vse tehnološke postopke in znajo izdelati ogromno vrst kruha in pekovskega peciva. Šolajo se za pomemben poklic, ki ima bogato tradicijo, vredno spoštovanja in nadaljevanja.

 • razvijanje ustvarjalnosti, izboljšav, načinov skupinskega dela in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • spremljanje novosti in smernic na področju pekarstva,
 • razvijajo ekološko zavest.
 • skladno z estetskimi načeli urediti sebe in delovno mesto ter pri delu dosledno upoštevati higiensko varnostne predpise,
 • usposabljanje za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja potrošnikov in pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja,
 • razvijanje spretnosti in pridobivanje znanja za samostojno in kakovostno pripravo pekovskih izdelkov ter načrtovanje poklicne kariere,
 • spoznavanje in razumevanje splošnih zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • pridobivanje znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajanje poklicne delovne tehnike in razvijanje tehnološke discipline,
 • usposabljanje za izdelavo različnih vrst kruha, pekovskega peciva in ostalih pekovskih izdelkov,
 • usposabljanje za uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov,
 • razvijanje smisla za oblikovanje,
 • razvijanje zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega in gospodarnega dela ter razvijanje delovnih postopkov na poklicnem področju.
 • Samostojno pripravi in vzdržuje delovni prostor.
 • Bere in uporablja delovno dokumentacijo (specifikacije surovin, in embalaže, navodila za uporabo, tehnološke liste, HACCP obrazce) pri nalogah, ki jih opravlja v delovnem procesu.
 • Stehta oziroma dozira izbrane surovine in jih prenese na delovno površino pri ročni zamesitvi ali strese v mešalnik pri strojni zamesitvi.
 • Priprava in uporaba delovnih pripomočkov v tehnološkem zaporedju – mešalnik, vzhajalno komoro, peč, cvrtnik …
 • Izdelava osnovnih vrst kruha ali pekovskega peciva po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava posebnih vrst kruha in pekovskega peciva po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava zahtevnih pekovskih izdelkov po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava okrasnih izdelkov iz testa.
 • Izdelava finega kvašenega testo po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava  izdelkov iz kvašenega listnatega testa po predpisanem tehnološkem postopku.
 • Izdelava posebnih vrst pekovskih izdelkov.
 • Pakiranje in prodajanje pekovskih izdelkov.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovreden program po v preteklosti veljavnih predpisih;
 • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 26 mest za vpis v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja smer pek.

Za dokončanje poklicnega izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri:

 • vseh splošnoizobraževalnih predmetih,
 • vseh obveznih strokovnih modulih.

Poleg tega mora opraviti še:

 • praktično izobraževanje v šoli,
 • praktično izobraževanje pri delodajalcu,
 • interesne dejavnosti,
 • zaključni izpit.
A

Slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno, in

B

Izdelek oziroma storitev in zagovor.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki