Srečanje partnerjev v projektu Vetwork s področja diritalne pedagogike

Na Madžarskem smo se udeležili zaključnega srečanja partnerjev v projektu s področja digitalne pedagogike

V ponedeljek, 17. 4. in torek, 18. 4. je v Budimpešti na Madžarskem potekalo zaključno srečanje partnerjev s konferenco v projektu Erasmus+, Vetwork, ki smo se ga udeležili tudi na BIC Ljubljana.

Cilj projekta je z organiziranjem prilagojenih, kontaktih usposabljanj usposobiti učitelje poklicnih programov, kako v svoje delo/poučevanje (v razredu) vnesti že usvojena znanja in kompetence s področja digitalne pedagogike, ki jih pridobivajo v okviru drugih usposabljanj/aktivnosti.

Srečanje je bilo izredno zanimivo, prvi dan srečanja smo izmenjali smo dobre prakse in izkušnje s partnerskimi organizacijami in predstavili rezultate samoevalvacije DigCompEdu. Potrdili smo tudi vsebine za e-knjigo, ki je tik pred izdajo, in v kateri bodo predstavljene dobre prakse in študije primerov iz šol v partnerskih organizacij skladno s ciljem projekta. Drugi dan srečanja je potekal v obliki konference z zunanjimi govorci in udeleženci kjer so nam bili predstavljeni različni pogledi na uporabo umetne inteligence in digitalnih orodij v izobraževanju.

Eden najpomembnejših rezultatov projekta je spletno mesto za shranjevanje in izmenjavo digitalnih vsebin, imenovano DMC (Digital Menu Card), razvito za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki vsebuje digitalna orodje za načrtovanje učnih ur in primere dobrih praks drugih učiteljev iz štirih partnerskih držav.