Predavatelj v programu gostinstvo in turizem, Boštjan Humski, je napisal priročnik Barmanstvo

Naš predavatelj Boštjan Humski, mag. tur., je za študente gostinstva in turizma ter vse, ki jih tematika zanima, napisal priročnik BARMANSTVO.

Priročnik Barmanstvo smiselno povezuje vse teme, ki so ključne za opravljanje gostinskega poklica in delo v baru. Bar ni samo gostinski objekt, temveč je prostor za druženje, praznovanje, sklepanje poslov, sklepanje novih poznanstev ipd. Za delo v baru in pripravo mešanih pijač je poznavanje in delitev pijač osnova, zato je prvi del priročnika namenjen tej vsebini. V nadaljevanju so predstavljene mešane pijače in sicer od barmanskega inventarja, kozarcev, tehnik mešanja koktajlov in sodobnih trendov pri pripravi mešanih pijač.  Skupin mešanih pijač je veliko, prav tako kot obstaja veliko različnih receptur za posamezne koktajle. V priročniku so predstavljene skupine mešanih pijač, skupaj z recepturami, katerih vsebina izhaja iz realnega delovnega okolja bara in nagrajene lastne recepture študentov BIC Ljubljana. Del vsebine pa je namenjen tudi nabavi, nadzoru in poznavanju kalkulacij pijač, ki so osnova za uspešno poslovanje vsakega gostinskega obrata. Odgovornost vseh zaposlenih v barih je spodbujati odgovorno uživanje alkohola in dvigniti nivo kulture pitja alkoholnih pijač na višjo raven. Priročnik je v prvi vrsti namenjen študentom Višje strokovne šole BIC Ljubljana, program gostinstvo in turizem, drugi letnik, smer gostinstvo za predmet barmanstvo in vsem, ki so kakorkoli povezani s poznavanjem pijač in pripravo koktajlov ljubiteljsko ali profesionalno.

Vabljeni k branju: BARMANSTVO - priročnik

Želim vam uspešno študijo gradiva in veliko veselja ter kreativnosti in inovativnosti ob mešanju pijač in delu v baru.

Boštjan Humski, mag. tur.