BIC Ljubljana v Španiji

Obiskali smo uspešne izobraževalne centre v Španiji

Strokovni delavci BIC Ljubljana smo v okviru Društva organizacij za izobraževanje odraslih in Skupnosti višjih strokovnih šol obiskali Valencio, Španija.

Mudili smo se v Xabec izobraževalnem centru, kjer so nam predstavili sodelovanje s podjetji in uporabo VR očal v izobraževanju, v izobraževalnem centru Altaviana s področja gostinstva in turizma, kjer imajo prav tako, kot BIC Ljubljana, šolsko restavracijo. Obiskali smo tudi Mediterraneo culinary center.