EKO HIŠA

BIC Ljubljana gradi EKO HIŠO

Za izvajanje programa naravovarstveni tehnik gradimo novo energetsko varčno leseno hišo. Z EKO hišo BIC Ljubljana bomo pozitivno vplivali na varovanje okolja in prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2). Za gradnjo smo pridobili tudi sredstva Eko sklada. Trenutno na stavbi poteka vgradnja stavbnega pohištva, vgradnja oken in vrat ter elektro inštalacije. Gradbeno obrtniška dela bodo končana predvidoma do konca leta 2019.

Veselimo se, da bomo lahko našim dijakom kmalu ponudili odlične pogoje za praktično izobraževanje na področju naravovarstva, hkrati pa cenimo priložnost, da lahko kot izobraževalna ustanova naše vrednote družbene odgovornosti in odgovornosti do okolja v še večji meri udejanjamo in z zgledom delimo z našimi dijaki, študenti, zaposlenimi in širšo javnostjo.