Mesar_BIC

Mesar

Mesar je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Dijaki v programu mesar spoznajo področja tehnologije mesa in mesnih izdelkov, varovanje okolja, pomen mesa in mesnih izdelkov v sodobni prehrani, osvojijo pa tudi ekonomski izračun za posamezne mesne izdelke.

Praktični pouk dijakov v programu mesar poteka izven šole pri delodajalcih, s katerimi lahko starši sklenejo učno pogodbo neposredno ali pa z njimi šola sklene pogodbo o praktičnem izobraževanju. Mesar se lahko zaposli v klavnici, predelovalnici mesa ali mesnici. Odgovoren je za higieno in čistočo v celotni mesni proizvodnji, zato je njegovo delo tudi čiščenje in pospravljanje.

Mesar klavec izvaja v klavnici zakol klavnih živali, obdelavo trupov in notranjih organov, ohlajevanje in pripravo mesa za izdajo naročnikom.

Mesar razsekovalec ter predelovalec mesa in mesnin razsekuje klavne polovice, izkoščuje meso in ga pripravi za predelavo, izdeluje mesne izdelke. Mesar predelovalec mesa in mesnin oblikuje meso v prodajne kose (konfekcionira), predpakira meso za samopostrežno prodajo in mesne izdelke ter izdeluje preproste mesne izdelke in polizdelke.

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom:

 • razvijanje sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovega reševanja,
 • razvijanje humanosti, tolerantnosti, poštenosti in drugih moralnih vrednot,
 • razvijanje ustvarjalnosti, izboljšav, načinov skupinskega dela in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • spremljanje novosti in smernic na področju mesarstva,
 • skladno z estetskimi načeli urediti sebe in delovno mesto ter pri delu dosledno upoštevati higiensko -varnostne predpise,
 • usposabljanje za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja potrošnikov in pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja,
 • razvijanje spretnosti in pridobivanje znanja za samostojno in kakovostno pripravo živilskih izdelkov ter načrtovanja poklicne kariere,
 • spoznavanje in razumevanje splošnih zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • pridobivanje znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajanje poklicne delovne tehnike in razvijanje tehnološke discipline,
 • usposabljanje za razsek mesa in izdelavo mesnih izdelkov,
 • usposabljanje za uspešno prodajo,
 • razvijanje zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega in gospodarnega dela ter razvijanje delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • razvijanje ekološke zavesti,
 • spoznavanje varnostnih predpisov ter njihovega doslednega upoštevanja pri delu.

  Po zaključenem programu:

  • imajo strokovno znanje in spretnosti tehnologije predelave mesa iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke ali izdelke,
  • znajo razkosavati,  izkoščiti, skladiščiti in sortirati meso,
  • obvlada prodajo mesa in delo s kupci,
  • sposobni so zagotoviti sledljivost, izpolnjevati dokumentacijo in voditi ustrezne evidence s pomočjo IKT.

  V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovno šolo,
  • program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovreden program po v preteklosti veljavnih predpisih,
  • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

   

  Število razpisanih mest

  V šolskem letu 2019/2020 smo razpisali ____ za vpis v 1. letnik programa mesar.

  Za dokončanje strokovnega izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri:

  • vseh splošnoizobraževalnih predmetih,
  • vseh obveznih strokovnih modulih.

  POLEG TEGA MORA OPRAVITI:

  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • izpolniti in potrditi dnevnik praktičnega izobraževanja pri delodajalcu,
  • zaključni izpit.

  ZAKLJUČNI IZPIT OBSEGA:

  • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

  #bicljubljana

   Ostanite v stiku,
   prijavite se na našo listo

   BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

   Pravno obvestilo Piškotki