Mesar_BIC

Mesar

Mesar/ka je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki v programu mesar spoznajo področja tehnologije mesa in mesnih izdelkov, varovanje okolja, pomen mesa in mesnih izdelkov v sodobni prehrani, osvojijo pa tudi ekonomski izračun za posamezne mesne izdelke.

Praktični pouk dijakov v programu mesar/ka poteka izven šole pri delodajalcih, s katerimi lahko starši sklenejo učno pogodbo neposredno ali pa z njimi šola sklene pogodbo o praktičnem izobraževanju. Mesar se lahko zaposli v klavnici, predelovalnici mesa ali mesnici. Odgovoren je za higieno in čistočo v celotni mesni proizvodnji, zato je njegovo delo tudi čiščenje in pospravljanje.

Mesar klavec izvaja v klavnici zakol klavnih živali, obdelavo trupov in notranjih organov, ohlajevanje in pripravo mesa za izdajo naročnikom. Mesar razsekovalec ter predelovalec mesa in mesnin razsekuje klavne polovice, izkoščuje meso in ga pripravi za predelavo, izdeluje mesne izdelke. Mesar predelovalec mesa in mesnin oblikuje meso v prodajne kose (konfekcionira), predpakira meso za samopostrežno prodajo in mesne izdelke ter izdeluje preproste mesne izdelke in polizdelke.

"Mesarski poklic mi je bil že od nekdaj všeč. Zanima me pot mesa od hleva do krožnika. Živilska šola na BIC Ljubljana mi je najbližje in dobil sem štipendijo, saj poklic mesarja spada med deficitarne poklice. Pridobil sem veliko znanja, zadovoljen sem bil s profesorji. Pohvalil bi tudi dobro lokacijo šole, ki stoji v mirnem in lepem okolju ter sistem praktičnega pouka pri delodajalcih." DIJAK V PROGRAMU MESAR

Dijaki so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje na Portugalsko in v Francijo.

Udeležujejo se različnih tekmovanj, kot so državno tekmovanje Moje podjetje, kjer ustanovijo dijaško podjetje, in Salamijada. Sodelujejo tudi na tekmovanjih v znanju angleškega jezika na državni in mednarodni ravni (Poliglot, Best in English) in pri angleški bralni znački EPI Reading Badge.

Dijakom ponujamo strokovne ekskurzije, strokovne oglede mesnih obratov po Sloveniji in Italiji, strokovne oglede mesnic trgovskih verig Mercator in Tuš ter slaščičarn in pekarn podjetja Spar Slovenija. Obiščejo tudi Čokoladnico Zotter ter podjetji Kraš in Don Don.

V okviru naravoslovnih dni obiščejo ljubljanski živalski vrt, šolsko veterinarsko ambulanto BIC Ljubljana in vivaristični krožek na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, Botanični vrt Univerze v Ljubljani in sodelujejo v čistilni akciji v okolici šole. V okviru kulturnih dni si ogledajo filmske predstave in spoznavajo mestno jedro Ljubljane. Redni pouk bogatijo športni dnevi s pestrim izborom športnih vsebin glede na letni čas izvedbe.

Naši dijaki pridobivajo izkušnje s sodelovanjem v različnih projektih, kot sta Rastem s knjigo in projekt eTwinning. Živilska in naravovarstvena šola BIC Ljubljana je prejemnica Evropskega znaka kakovosti za projekt eTwinning Slovenia “I Feel Very European Today”.

Dijakom so na voljo različne delavnice na temo varne rabe interneta, socialnega vključevanja, učenje učenja, trgovine z ljudmi, zdravstvene in spolne vzgoje, ločevanja odpadkov, nezavržene hrane, pisanja življenjepisa in pasti energijskih pijač. Pridobijo tudi knjižnično-informacijska znanja in spoznajo Cobiss.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana dijaki lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo pri šolskih proslavah in na različnih dogodkih – svetovni dan hrane, pustovanje, tematske razstave, svetovni dan Zemlje in novoletni bazar. Vsako leto gostijo tudi predstavnika ameriške ambasade.

 • Sprehodi se po šoli na Ižanski cesti 10 v Ljubljani in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu mesar/mesarka. 

 • Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

 • S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

 • Točke, povezane z izobraževalnim programom mesar/mesarka, so označene s zeleno barvo.

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom:

 • razvijanje sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovega reševanja,
 • razvijanje humanosti, tolerantnosti, poštenosti in drugih moralnih vrednot,
 • razvijanje ustvarjalnosti, izboljšav, načinov skupinskega dela in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • spremljanje novosti in smernic na področju mesarstva,
 • skladno z estetskimi načeli urediti sebe in delovno mesto ter pri delu dosledno upoštevati higiensko -varnostne predpise,
 • usposabljanje za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja potrošnikov in pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja,
 • razvijanje spretnosti in pridobivanje znanja za samostojno in kakovostno pripravo živilskih izdelkov ter načrtovanja poklicne kariere,
 • spoznavanje in razumevanje splošnih zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • pridobivanje znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajanje poklicne delovne tehnike in razvijanje tehnološke discipline,
 • usposabljanje za razsek mesa in izdelavo mesnih izdelkov,
 • usposabljanje za uspešno prodajo,
 • razvijanje zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega in gospodarnega dela ter razvijanje delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • razvijanje ekološke zavesti,
 • spoznavanje varnostnih predpisov ter njihovega doslednega upoštevanja pri delu.

  Po zaključenem programu:

  • imajo strokovno znanje in spretnosti tehnologije predelave mesa iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke ali izdelke,
  • znajo razkosavati,  izkoščiti, skladiščiti in sortirati meso,
  • obvlada prodajo mesa in delo s kupci,
  • sposobni so zagotoviti sledljivost, izpolnjevati dokumentacijo in voditi ustrezne evidence s pomočjo IKT.

  V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovno šolo,
  • program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovreden program po v preteklosti veljavnih predpisih,
  • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

   

  Število razpisanih mest

  V šolskem letu 2023/2024 smo razpisali 26 mest za vpis v 1. letnik programa mesar.

  Za dokončanje strokovnega izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri:

  • vseh splošnoizobraževalnih predmetih,
  • vseh obveznih strokovnih modulih.

  POLEG TEGA MORA OPRAVITI:

  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • izpolniti in potrditi dnevnik praktičnega izobraževanja pri delodajalcu,
  • zaključni izpit.

  ZAKLJUČNI IZPIT OBSEGA:

  • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

  #bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki