VETWORK - Digitalna kultura za poklicno izobraževanje v 21. stoletju

Kako v poučevanje vnesti kompetence s področja digitalne pedagogike? Srečanje partnerjev v Romuniji

Kot projektna partnerska organizacija v projektu VETWORK - Digitalna kultura za poklicno izobraževanje v 21. stoletju smo se na BIC Ljubljana 3. in 4. novembra 2022 udeležili srečanja partnerskih organizacij v Oradei, Romunija.

Cilj projekta je z organiziranjem prilagojenih, kontaktih usposabljanj usposobiti učitelje poklicnih programov, kako v svoje delo/poučevanje (v razredu) vnesti že usvojena znanja in kompetence s področja digitalne pedagogike, ki jih pridobivajo v okviru drugih usposabljanj/aktivnosti. Srečanje je bilo izredno zanimivo, izmenjali smo dobre prakse in izkušnje s partnerskimi organizacijami in potrdili predlog za vsebine v e-knjigi, ki bo izšla ob zaključku projekta naslednje leto. V e-knjigi bodo predstavljene dobre prakse in študije primerov iz šol v partnerskih organizacij skladno s ciljem projekta.