Jerneja Seibert, najboljša učiteljica globalnega učenja 2023

Naša učiteljica Jerneja Seibert je prejela naziv najboljše učiteljice globalnega učenja!

Tudi letos so na Društvu Humanitas razpisali natečaj »Onkraj mehurčka – natečaj za najboljšo učiteljico oz. učitelja globalnega učenja«. K sodelovanju so povabili nevladne organizacije, ki redno sodelujejo s šolami in dobro poznajo delo posameznih učiteljev in učiteljic, ki so aktivni na področjih globalnega učenja – od ozaveščanja o človekovih pravicah, medkulturnem dialogu, socialni pravičnosti, solidarnosti, migracijah, potrošništvu, podnebnih spremembah in drugih aktualnih temah, povezanih z globalnim učenjem. Ozaveščanje o svetovnih izzivih, ki vplivajo na naša življenja in na naš planet, je v času takšnih in drugačnih kriz ključnega pomena. Prav zato je vloga učiteljic in učiteljev pri spodbujanju mladih, da postanejo aktivni in po svojih močeh prispevajo k oblikovanju bolj pravične, odprte in trajnostne družbe, izjemnega pomena. 

Nagrado so podelili trem najbolje uvrščenim kandidatom oz. kandidatkam: 1. nagrado v znesku 600 eur, 2. nagrado v znesku 500 eur in 3. nagrado v znesku 400 eur. Simbolna denarna nagrada je namenjena kot spodbuda in podpora pri nadaljnjem delu na področju globalnega učenja. Vsem trem nagrajenim pa so podarili tudi enoletno članarino za Humanitasov Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja.

Žirija, v kateri so sodelovali Rene Suša,raziskovalec na kanadski univerzi University of British Columbia ter dolgoletni sodelavec Društva Humanitas, Pika J. Gramc, pedagoška svetovalka za družboslovje na Zavodu za šolstvo ter članica Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja in Max Zimani, direktor platforme SLOGA, je med prijavljenimi za NAJ UČITELJICO GLOBALNEGA UČENJA 2023 izbrala:  

  • LORENO ŠTEMBERGER z Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran za prejem 1. nagrade
  • JERNEJO SEIBERT z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana za prejem 2. nagrade
  • MOJCO JANŽEKOVIČ z Osnovne šole Toma Brejca Kamnik  za prejem 3. nagrade.

Vse tri nagrajenke s svojim delom pomembno prispevajo k vključevanju globalnega učenja v formalno izobraževanje ter svoje učenke in učence aktivno spodbujajo k odgovornemu državljanstvu. Nagrade so podelili na letošnji nacionalni konferenci globalnega učenja, ki je potekala 8.11.2023 v Ljubljani.

Čestitamo vsem nagrajenkam, še posebej pa naši učiteljici biologije in strokovnih predmetov s področja naravovarstva na naši Živilski in naravovarstveni šoli, Jerneji Seibert!