Vaje študentov pri predmetu barmanstvo na daljavo

Ste kdaj razmišljali kako potekajo vaje na daljavo v času izobraževanja na daljavo za naše študente gostinstva in turizma? Pri predmetu barmanstvo so morali študenti na naši Višji strokovni šoli osvojiti enostavne prijeme Flair. Oglejte si video, kako se je izkazal naš študent Nik Zupan.