Dijaki Živilske in naravovarstvene šole so čez cesto pomagali krastačam, rosnicam in sekuljam.

Dijaki so čez cesto pomagali skoraj štiridesetim krastačam, rosnicam in sekuljam

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske in naravovarstvene šole so se v marcu 2024 udeležili akcije prenašanja dvoživk čez cesto ob Večni poti pri ZOO Ljubljana. Namen akcije je preprečiti povoze, ki bi se zgodili ob selitvi dvoživk na njihova mrestišča. Čez cesto smo pomagali skoraj štiridesetim krastačam, rosnicam in sekuljam.