Obeležitev svetovnega dneva umivanja rok

Dijaki in dijakinje Živilske šole se dobro zavedamo pomembnosti higiene, saj znotraj izobraževalnega procesa veliko delamo z živili. Da bi bili zgled tudi ostalim, smo si en dan pred Svetovnim dnevom umivanja rok, ki poteka 15. oktobra, simbolično vsi še dodatno umili roke in s tem opomnili na pomembnost higiene. Vsak, ki je pravilno sledil protokolu umivanja rok, je prejel prikupen žig.