Zeleni Erasmus+: na mednarodno mobilnost s poslanstvom trajnostnega razvoja

11. in 12. januarja smo na BIC Ljubljana gostili kick-of meeting novega mednarodnega projekta ENVIRASMUS. Projekt je nastal v okviru programa Zeleni Erasmus+,  ki daje velik poudarek implementaciji okolju prijaznih praks in vprašanjem trajnostnega razvoja in bo pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja ter podpiral celovite institucionalne pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost. 

Tako smo si za cilj v projektu ENVIRASMUS zastavili da vse dijake in študente, ki se udeležijo mednarodne mobilnosti, informiramo o pomembnosti in aktivnih pristopih k varovanju okolja in, da jih spodbujamo, da vključujejo v vsakdanje življenje tudi aktivnosti, ki sledijo ciljem Zelenega Erasmus+ oziroma trajnostnem ravnanju z okoljem. Učinek aktivnosti projekta se bo pred, med in po mobilnosti meril z vprašalniki in evalvacijami. V projektnem partnerstvu, ki ga vodi BIC Ljubljana, sodelujemo s partnerskimi organizacijami iz Španije, Italije, Francije in Švedske. 

Envirasmus