Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Andreja Klun

ANDREJA KLUN, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju z Andrejo Klun, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena na BIC Ljubljana, kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanje, diplomsko delo in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Zaposlena sem na BIC Ljubljana kot prodajni referent v trgovinici Kruharije in Cukrnije ter kot učiteljica praktičnega pouka slaščičarstva. Moje delo je razgibano in zanimivo, saj je vsebinsko zelo raznoliko. Svoje znanje in izkušnje predajam mlajšim generacijam naših dijakov v slaščičarski delavnici, v trgovini pa svetujem strankam pri nakupu kakovostnih izdelkov, predvsem glede sestave in priprave. Skupna točka obeh delovnih mest je delo z ljudmi, čeprav različnih generacij.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

V diplomskem delu sem se ukvarjala z razvojem novih izdelkov. Na podlagi svojega znanja in izkušenj sem razvila 14 receptov za trajno pecivo, ki je značilno za določene oziroma izbrane pokrajine Slovenije. Izhajala sem iz preteklosti predvsem pri izbiri jedi in sladic, ki so se že pozabile, vendar so značilne le za določeno področje. Oblikovala sem jih v inovativne trajne izdelke.

KJE MENITE, DA BOSTE ALI STE UPORABILI ZNANJE, KI STE GA PRIDOBILI PRI PISANJU DIPLOME?

Da, znanje, ki sem ga pridobila med procesom šolanja na BIC Ljubljana, mi pri delu zelo koristi. Tako lahko dijakom suvereno prikažem razvoj novega izdelka. V trgovini pa ta izdelek s kakovostno razlago lahko postrežem in prodam.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Ves proces mojega izobraževanja sem obiskovala BIC Ljubljana. Tako sem že pred višjo šolo opravila srednješolsko izobraževanje in se izučila za slaščičarski, pekovski in živilsko prehranski poklic.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Študij na BIC Ljubljana mi je bil zelo všeč, ker so predavatelji in ostali sodelavci prijazni, ustrežljivi in vedno odprti za novitete ter predloge. Na urniku je bilo veliko praktičnega dela in kakovostnih predavanj. Na predavanjih smo velikokrat debatirali in odgovarjali tudi na vprašanja, ki so se porajala nam študentom, kar je pomenilo, da so predavatelji fleksibilni in niso predavali le snovi po učnem načrtu. Imeli smo tudi možnosti sodelovanja na raznih tekmovanjih in natečajih, kar nas je okrepilo z dodatnimi izkušnjami in znanji. Organizirana so bila tudi predavanja zunanjih predavateljev, ki so nam včasih še na drugačen način predstavili živilsko prehranski poklic.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGRAM NA BIC LJUBLJANA?

Bodočim študentom bi svetovala, da se vpišejo na BIC Ljubljana, ker bodo pridobili veliko kakovostnega, tako teoretičnega kot praktičnega, znanja. Pri tem jih bodo usmerjali in jim svetovali ter pomagali izredno prijazni predavatelji, mentorji ter strokovni sodelavci, ki so pripravljeni na nove izzive.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV