Dijaki v programu veterinarski tehnik preučevali vsebine v povezavi z bioplinom

Dijaki 3. VE in 3. VT so 11. 10. 2019 na KemikUMovih delavnicah Pedagoškefakultete preučevali vsebine v povezavi z bioplinom kot gorivom prihodnosti: KemikUM vozi na metan.

S ponovitvijo osnov organske kemije so se dijaki v dveh ločenih skupinah spopadli s temami o gorenju ogljikovodikov, zemeljskem plinu, bioplinu in bioplinarnah. Pri tem so inovativno združevali tako sodobna informacijsko komunikacijska sredstva kot klasično eksperimentiranje.

Dijaki so izdelali animacijo popolnega in nepopolnega gorenja metana s pomočjo tabličnih računanikov in aplikacije Gif Toaster, za kar so si sami izdelali tudi kroglične modele molekul. V drugi skupini pa so izdelali model bioplinarne.

V eksperimentalnem delu so si ogledali dokazne rekacije gorenje ogljikovodikov.

Opremljeni z novimi znanji o ogljikovodikih, obnovljivih virih energije, ter okoljski problematiki, se bodo še pogumneje spopadli z organsko kemijo 3. letnika.