Predstavitev mic

BIC Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) BIC Ljubljana je bil ustanovljen jeseni 2009 kot naslednik organizacijske enote Središče za izobraževanje odraslih.

Namen MIC-a je vzpostavitev infrastrukture za izvajanje vseh oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva in turizma. S sodobno infrastrukturo zagotavljamo odlične pogoje za usposabljanje in izobraževanje kadrov iz omenjenih gospodarskih panog ter odlične pogoje za izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja za dijake, študente in odrasle udeležence.

Poleg izvajanja javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle udeležence skrbimo tudi za preverjanje in potrjevanje različnih Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Ponujamo vrsto ciljno usmerjenih izobraževanj/usposabljanj za podjetja in posameznike ter vrsto tečajev za ljubitelje, ki si želijo napredovati bodisi na področju priprave kulinaričnih dobrot, razvijati računalniška znanja, napredovati v tujih jezikih ali želijo poskrbeti za svojega hišnega ljubljenca. Ponujamo tudi vrsto brezplačnih tečajev, ki so financirani iz evropskih skladov.

Ker nam je kakovost pomembna, izvajamo oz. smo vključeni v različne procese spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Zaradi spremljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, imamo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Vabljeni!

Znak poki

 

Pozdravljeni,

Gregor Matos, vodja MIC, BIC Ljubljanapo imenu je Medpodjetniški izobraževalni center dokaj mlad, ustanovljen je bil namreč jeseni 2009. Vendar pa tradicija usposabljanja v okviru našega zavoda sega vse do leta 1848, ko je bila ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola. V centru se tako dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja prepletajo s pridobitvami sedanjosti: vrhunsko opremo, perspektivnimi kadri in zavzetostjo za vsakega posameznika. Skrb za kakovost in zadovoljstvo vseh udeležencev je temelj, na katerem gradimo našo ponudbo.  V naše programe so tako poleg vrhunskega  znanja vtkane raznovrstne izkušnje in osebni pristop. 
Medpodjetniški izobraževalni center je stičišče teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj; naše znanje je preizkušeno v praksi. Ves čas smo zavezani, da sledimo novostim in trendom na vseh področjih, na katerih delujemo, da smo kompetentni nosilci znanj in spretnosti  ter da smo usposobljeni ta znanja prenašati naprej.

Vse naše znanje in izkušnje so na voljo tudi vam. 

Vabljeni!

Gregor Matos

Pred vključitvijo v izobraževanje udeležence izobraževanja informiramo, jim pomagamo pri izbiri ustreznega izobraževalnega programa, jim pomagamo pri pripravi dokazil za vrednotenje formalno in neformalno pridobljenega znanja.

Med izobraževanjem udeležencem pomagamo pri pripravi  osebnega izobraževalnega načrta, jim svetujemo, spremljamo njihov napredek, organiziramo njihovo izobraževanje (konzultacije, izpitne roke, predavanja...), jim pomagamo pri organizaciji učne pomoči, jih obveščamo o spremembah in novostih, ki vplivajo na izobraževanje.

Po zaključku izobraževanja udeležence informiramo in jim svetujemo glede možnosti nadaljnjega izobraževanja in možnosti povračila stroškov šolanja.

Za vse oblike svetovanja in strokovne podpore sva vam na voljo organizatorici izobraževanja  Mira Kranjec in Milena Glavan na naslednji način:

Učitelji, ki sodelujejo pri izobraževanju odraslih, so učitelji, ki imajo smisel in željo za delo z odraslimi udeleženci. Za konzultacije pri učitelju se dogovorite v referatu za izobraževanje odraslih. Pišite nam na e-naslov mic@bic-lj.si ali nas pokličete na tel. št. 01/2807-609

UČITELJ

PREDMET

  E - NASLOV

 Marko BASEJ TAJNIK POKLICNE MATURE, STROKOVNA MATEMATIKA

marko.basej@bic-lj.si 

Tina BIRK

PRA

tina.birk@bic-lj.si

 Alja BORDON AFI2, PRA

alja.bordon@bic-lj.si 

 Mateja BRGLEZ

PID

mateja.brglez@bic-lj.si

 Tine ELERŠEK

HŽŽ, PRA

tine.elersek@bic-lj.si

 Uroš FLIS TEČAJI, USPOSABLJANJA uros.flis@bic-lj.si 

 Mirjam GORENC

VOK, OPP, PTR

mirjam.gorenc@bic-lj.si

 Lidija GNIDOVEC

BIO

lidija.gnidovec@bic-lj.si

Emil GRAH

OFA, VZVMŽ

emil.grah@bic-lj.si

 Liljana GROS

ŽIV, KON

lilijana.gros@bic-lj.si

 Robert GROZNIK

LABORANT

robert.groznik@bic-lj.si

 Andreja KLUN

 PRA, TEČAJI

andreja.klun@bic-lj.si

 Anja KNEZ

 MAT

anja.knez@bic-lj.si

 Sandra HORVATIČ  ANG

sandra.horvatic@bic-lj.si

 Milena HROVAT

PŽ2, PŽR, KKŽ

milena.hrovat@bic-lj.si

 Peter HVALEC

TEČAJI

peter.hvalec@bic-lj.si

 Eva JAMŠEK

 UME

eva.jamsek@bic-lj.si

 Lidija JENKO

PRA

lidija.jenko@bic-lj.si

 Mišo KOLAR PRA, TEČAJI

miso.kolar@bic-lj.si

 Marija KOSTADINOV

ŽIV. STROK. PRED.

marija.kostadinov@bic-lj.si

 Alenka KODELE

TEČAJI, PRA

alenka.kodele@bic-lj.si

 Matevž KRAMER

 NAR. STROK. PRED.

matevz.kramer@bic-lj.si

Tomaž LEBEN

TEČAJI, USPOSABLJANJA

tomaz.leben@bic-lj.si

 Jana MARINČEK

 NEJ

jana.marincek@bic-lj.si

 Maja MAROLT

TAJNICA SM

maja.marolt@bic-lj.si

 Bianka MERTELJ

VET. STROK, PRED.

bianka.mertelj@bic-lj.si

 Rozalka MOHORIČ

SLO

rozalka.mohoric@bic-lj.si

 Monika MORATO TAJNICA POKLICNE MATURE

monika.morato@bic-lj.si

 Aliana MOSCATELLO

DRU, SOC

aliana.moscatello@bic-lj.si

 Ksenija MRZEL

 ANG

ksenija.mrzel@guest.arnes.si

  Andreja PERČIČ

 PRA, TEČAJI

andreja.percic@bic-lj.si

 Katja PIPAN

 FIZ, NAR

katja.pipan@bic-lj.si

 Alenka REP

 INF

alenka.rep@bic-lj.si

 Martin ROZMAN ZGO, DRU

martin.rozman@bic-lj.si 

Darja RIZMAL KEM

darja.rizmal@bic-lj.si

Katarina GORIČAN RUGANI

 PSI

katarina.gorican-rugani@bic-lj.si 

Anita RUS GEO

anita.rus@bic-j.si

Špela SCHRADER

BN, BŽ

spela.schrader@bic-lj.si

Nuša SCHUMET VET. STROK. PRED.

nusa.schumet@bic-lj.si

 Alenka SEDLAR ŠPEHAR

 NAR. STROK. PRED.

alenka.sadlar@bic-lj.si

Jerneja SEIBERT

 NAR. STROK. PRED.

jerneja.seibert@bic-lj.si

Neli SELAN

TEČAJI

neli.selan@bic-lj.si

Mojca SMERAJEC TEČAJI, USPOSABLJANJA

mojca.smerajec@bic-lj.si

Katarina SMOLE

 ŽMB

katarina.smole@bic-lj.si

Andraž STARIČ PAR, BOL

andraz.staric@bic-lj.si

Andrej STRAJN

 OPK

andrej.strajn@bic-lj.si

Jasna ŠČEK

TEČAJI, USPOSABLJANJA

jasna.scek@bic-lj.si

Eva TASIČ PRA

eva.tasic@bic-lj.si

 Matjaž ULE

TEČAJI

matjaz.ule@bic-lj.si

 Marija VIDMAR

KEM, TAŽ, KŽ

marija.vidmar@bic-lj.si

Marina VODOPIVEC TEČAJI, USPOSABLJANJA

marina.vodopivec@bic-lj.si

Gordana VULIĆ

TEČAJI, USPOSABLJANJA gordana.vulic@bic-lj.si

 Bogdan ZDOVC

OŽ 

bogdan.zdovc@bic-lj.si

 Gregor ŽAGAR

 PRA, TEČAJI

gregor.zagar@bic-lj.si

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki