Dijakinje BIC Ljubljana v Istanbulu 2024

Naše dijakinje v Istanbulu predstavile okolju prijazen način izdelave mil iz odpadnega olja

Dijakinje BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole so se v spremstvu profesorjev kemije Mihe Slapničarja in Tomaža Žigona v Turčiji udeležile prvega dela projekta Green Chemistry Practices for a Better Future. V Istanbulu so predstavile okolju prijazen način izdelave mil iz odpadnega olja, z dijaki iz Belgije, Romunije in Turčije razpravljale o problematiki onesnaževanja z odpadnim oljem in iskali rešitve zanjo. V preteklem tednu so Brina, Neža in Sara spletle mnogo prijateljskih vezi, začutile lepoto Instanbula in se navdušile nad gostoljubnostjo turških vrstnikov.

V okviru projekta bomo na BIC Ljubljana eno leto raziskovali različne okoljevarstvene prakse, jih izvedli najprej v šoli, nato pa predstavili na šolah, ki so partnerice projekta. Tako smo sedaj najprej obiskali Turčijo, sledijo še Belgija in Romunija, jeseni 2024 vse te države gostimo na BIC Ljubljana.