Topel obrok za dijake BIC Ljubljana

Po obvestilu Ministrstva za Izobraževanje, znanost in šport RS bomo BIC Ljubljana dijakom zagotovili topel obrok. Dijaki oziroma starši ste se na topli obrok prijavili na podlagi vabila, ki smo vam ga poslali v prejšnjem tednu. Spodaj si vabilo lahko ponovno preberete.

Dijaki, ki živite v občini Ljubljana, boste lahko obrok prevzeli med 10. in 12. uro na BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10 (jedilnica).

Dijaki, ki živite v drugih občinah, boste o prejemu toplega obroka obveščeni v prihodnjih dneh. 

Topli obrok lahko dobite tudi tisti, ki niste upravičeni do brezplačnega toplega obroka po okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in živite v Mestni občini Ljubljana. Naročite ga na elektronski naslov: uros.flis@bic-lj.si, najkasneje do 12. ure za naslednji dan. Prevzamete ga od 10. do 12. ure v šoli BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10 (jedilnica). Plačate ga lahko v kuhinji z gotovino ali ključkom za malico.

VABILO K PRIJAVI NA TOPEL OBROK

Spoštovani dijaki, starši in skrbniki!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. 11. 2020 šolam posredovalo okrožnico o zagotavljanju toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo.

Na podlagi okrožnice so upravičeni dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,28 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Dijaki se na topli obrok prijavite preko šole. Šola bo zbrane podatke (ime dijaka/inje, priimek dijaka/inje, naslov, e-naslov dijaka, kontaktno telefonsko številko dijaka in staršev) o prijavah zbirala z namenom zagotavljanja toplega obroka dijakom na podlagi Okrožnice za zagotavljanje toplega obroka za dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in jih posredovala občinam, v katerih živijo dijaki, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka. Občine bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravljanje in distribucijo toplega obroka. Občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzem toplega obroka. BIC Ljubljana bo podatke prijavljenih dijakov hranil do konca šolskega leta 2020/2021 oz. do dosega namena. S pisno zahtevo, poslano na naslov: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana ali na e-naslov bic@bic-lj.si lahko dijaki ali starši zahtevate dostop, dopolnitev in popravek osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahtevate prenos podatkov. Za dodatne informacije se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na BIC Ljubljana (dpo@bic-lj.si). Pravico imate vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

O samem poteku zagotavljanja toplega obroka in o prevzemnih mestih boste obveščeni naknadno.

Lep pozdrav.
Vodstvo šole