Predstavitev projektnih nalog dijakov tehniške gimnazije na BIC Ljubljana 2023

Dijaki tehniške gimnazije so predstavili svoje projektne naloge pri maturitetnem predmetu biotehnologiji

V četrtek, 20. 4. in petek 21. 4., so v Centru kulinatike in turizma KULT316 dijaki 4. letnika tehniške gimnazije na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli predstavili zaključne zagovore projektnih nalog. V šolskem letu 2022/2023 so dijaki pripravili 27 nalog, od tega jih je bilo 15 opravljenih na zunanjih institucijah, 12 pa v celoti ali večinsko v šolskih laboratorijih. Letošnje predstavitve projektov so bile že 23. po vrsti.

Dijaki so sodelovali z različnimi organizacijami, med njimi so Raziskave v rastlinski aplikativni citogenetiki PETER FIRBAS, Laboratorij za molekularno biotehnologijo in nanobiotehnologijo KI, Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin Oddelek za agronomijo BF, Zdravstvena fakulteta UL, ZOO Ljubljana, Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje PEF UL, Laboratorij za molekularno biologijo in genetiko VF, Kmetijski inštitut Slovenija, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Nacionalni inštitut za biologijo in Inštitut Jožef Stefan.

Projektno delo je del maturitetnega predmeta biotehnologija in pokriva področja prehrane, zdravja in okolja. Dijaki so imeli priložnost pridobiti praktične izkušnje v različnih laboratorijih in organizacijah, kar jim bo pomagalo pri izbiri študija in oblikovanju njihove nadaljnje kariere.