Mednarodna mobilnost za zaposlenih na BIC Ljubljana

V okviru mednarodne mobilnosti zaposlenih smo na Nizozemskem spoznavali prakse v šolskem centru šole Rijn IJssel

Svetovalna delavka Tanja Kek in učiteljica Urša Vezjak iz BIC Ljubljana, Živilske šole sta se v začetku oktobra udeležili mednarodne mobilnosti v Arnhemu, prijetnem mestu na Nizozemskem.

V okviru strokovnega usposabljanja sta spoznavali delo šole Rijn IJssel na področju dela z dijaki tujci, dijaki s posebnimi potrebami ter spoznavata izobraževalne programe, ki jih nudi center z več kot 13.000 dijaki in 14-imi enotami oz. lokacijami

Šola nudi celo paleto izobraževalnih programov, Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana pa so nizozemski podobni v izvajanju programov slaščičar, pek, živilsko-prehranski tehnik, programu tehniške gimnazije ter višješolskem programu gostinstvo in turizem.

Nizozemska mentorica Lisa je poskrbela za pester in raznolik program, ki temelji na spoznavanju individualiziranega pristopa kot vodila za zagotavljanje vključenosti vsakega udeleženca in nudenja podpore za celostni razvoj mladostnikov.