Vzemi si čas za nas BIC Ljubljana

Projekt Vzemi si čas za nas – izpostavljamo spregledane delavce in delavke v turizmu - se nadaljuje

Tri višje strokovne šole (BIC Ljubljana, Višja strokovna šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor in Višja strokovne šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled), ki izobražujejo v programu gostinstvo in turizem so v študijskem letu 2022/2023 že tretjič združile moči v študentskem solidarnostnem projektu Vzemi si čas za nas v podporo zaposlenim v turizmu.

Projekt izvajajo študentje drugega letnika pod vodstvom mentorjev v okviru predmeta Dopolnilne turistične dejavnosti. Prvo spoznavno srečanje študentov treh šol je bilo v Ljubljani, v Centru kulinarike in turizma KULT316, kjer so zasnovali koncept, usmeritve in strategijo dela.

Projekt bo potekal na družbenih omrežjih Instagram (@vzemi.si.cas.za.nas) in Tiktok z zaključno fotografsko razstavo spregledanih delavcev in njihovimi zgodbami v obliki kratkih filmov v Ljubljani, Mariboru in Bledu. Namen projekta je ozavestiti širšo javnosti o pomenu zaposlenih v turizmu, ki so spregledani in premalo izpostavljeni ter jim tako izkazati hvaležnost za njihovo nepogrešljivo delo v turizmu.