S Skupnostjo VSŠ na Erasmus+ obisku v Angliji

S Skupnostjo VSŠ na Erasmus+ obisku v Angliji

Skupnost višjih strokovnih šol je v maju 2022 v okviru svojega Erasmus+ programa organizirala zanimiv študijski obisk v Oxford in London za skoraj 30 ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol ter zavodov. Študijskega obiska sta se udeležili tudi direktorica BIC Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik in ravnateljica Višje strokovne šole mag. Tjaša Vidrih. V okviru obiska so obiskali več različnih izobraževalnih ustanov in se udeležili sestankov s predstavniki Saïd Business School, West London Institute of Technology, Brasenose College, Kellogg College, Business and Technology Education Council, Pearson in Association of Colleges.