Praznujemo drugo leto od prejema pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec!

Na BIC Ljubljana že dve leti skrbimo za vpeljavo kar 51 ukrepov certifikata, na podlagi katerih smo izvedli aktivnosti za zaposlene s področij: Organizacijsko upravljanje, Usklajevanje zasebnega, poklicnega in družinskega življenja, Medgeneracijsko sodelovanje ter Varnost in zdravje pri delu. Pri tem smo bili celo tako uspešni, da smo pridobili napredni certifikat.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smis