EkoHiša BIC Ljubljana

EkoHiša BIC Ljubljana

EkoHiša BIC Ljubljana

Nov šolski objekt za izobraževanje dijakov v programu naravovarstveni tehnik

Na BIC Ljubljana na Cesti v Mestni log 47, ob naši Gimnaziji in veterinarski šoli je s septembrom 2020 pričel obratovati nov šolski objekt BIC Ljubljana, s katerim smo zagotovili ustrezne prostore za izobraževalni program naravovarstveni tehnik, ki deluje pod okriljem BIC Ljubljana, Živilske šole. 

 

V novem večnamenskem šolskem objektu so 4 učilnice in spremljajoči prostori. Za dijake BIC Ljubljana je posebej pomembna tehnična učilnica, kjer so dijakom na voljo stroji in orodja za obdelavo lesa in druga oprema za praktično izobraževanje na področju naravoslovja oz. naravovarstva. Razdeljena na dva dela – na t.i. čist del in del, v katerega se bodo lahko vnašali materiali od zunaj – zemlja, rastline, organski odpad … Tehnična učilnica omogoča izdelavo lesenih izdelkov (ptičje hišice, ekoremediacijski sistemi za v naravo, permakulturne visoke grede, valilnice za ogrožene ptiče, krmilnice, različni leseni izdelki, npr. svečniki ali izdelke iz mehkejših umetnih materialov). 

OGLEJ SI VIDEO O EKOHIŠI BIC LJUBLJANA

Nov šolski objekt BIC Ljubljana ima tudi 2 gospodarska vhoda (hišnik in interna pralnica) in 2 izhoda na vrt, sprejemni prostor z osrednjim stopniščem (namenjen druženju dijakov in omogočal bo izvajanje različnih dogodkov ali usposabljanj za zunanje obiskovalce) in dvigalom ter sanitarni blok, hodnik z garderobnimi omaricami, kabineta za učitelje in tri učilnice, ena izmed njih je računalniška učilnica.

Lesena, okolju prijazna in energijsko varčna šolska stavba

Nov večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, EkoHIša BIC Ljubljana, je s 529,75 m2 neto tlorisne površine zgrajen energetsko varčno – stavba je skoraj nič-energijska – kar pozitivno vpliva na varovanje okolja in prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2).

Objekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

NARAVOVARSTVENI TEHNIK NA BIC LJUBLJANA

Naravovarstveni tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Program je zasnovan tako, da zavzema vso širino, ki jo ponuja varovanje narave. Program lahko delimo na štiri dele. Prvi del je namenjen ekosistemom in varovanju narave. V drugem delu dijaki skozi mikrobiološke, fizikalne in kemijske analize ugotovijo dejansko stanje prsti, vode in zraka. Tretji sklop je namenjen obnovljivim virom energije, gospodarjenju z organskimi odpadki ter čiščenju odpadnih voda. Četrti sklop je posvečen vodenju v naravi.

EkoHiša BIC Ljubljana

 

 

Program popestrijo tabori. Z izjemo prvega letnika, kjer se dijaki udeležijo spoznavnega tabora, so v ostalih letnikih tabori strokovni, kjer dijaki skozi več dnevne aktivnosti v naravi podkrepijo svoje teoretično znanje.

 

PREBERI DALJŠI OPIS PROGRAMA IN SI OGLEJ VIDEO

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki