Nov program STROKOVNJAK/ STROKOVNJAKINJA ZA IZVAJANJE MEDICINSKO PREDPISANIH DIET (MPD

Ponujamo nov program izpopolnjevanja: Strokovnjak/inja za izvajanje medicinsko predpisanih diet

BIC Ljubljana je skupaj z društvom Celiac Slovenija ter ostalimi partnerji sodeloval pri pripravi novega akreditiranega javno veljavnega programa za izpopolnjevanje STROKOVNJAK/ STROKOVNJAKINJA ZA IZVAJANJE MEDICINSKO PREDPISANIH DIET (MPD). Program bomo predvidoma začeli izvajati v začetku leta 2024.

Program izpopolnjevanja sicer ne omogoči višje stopnje izobrazbe, omogoči pa pridobitev poglobljenih znanj s področja medicinsko predpisanih diet in naziv strokovnjak /strokovnjakinja za izvajanje medicinsko predpisanih diet (torej specializacijo). Študijski program je ovrednoten z 32 KT.

Kdo se bo lahko vpisal v program?

V študijski program za izpopolnjevanje Strokovnjak /strokovnjakinja za izvajanje medicinsko predpisanih diet na področju višjega strokovnega izobraževanja se bo lahko vpisal vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima opravljen višješolski študijski program Živilstvo in prehrana ali pa Gostinstvo in turizem ali visokošolski študijski program s področja prehrane, živilstva, živilske tehnologije ali gospodinjstva ter
  • ima najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja gostinstva, živilstva ali organizacije prehrane in
  • ima veljavno pogodbo o zaposlitvi na področju gostinstva, živilstva ali organizacije prehrane ali pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za izvajanje MPD.

Povezava do PROGRAMA, kjer so opredeljena znanja in kompetence, ki jih udeleženec pridobi z vpisom v program ter vse ostale informacije.

Več informacij o programu in načinu izvedbe načrtujemo za jesenski čas. O terminih predstavitve bomo javnost pravočasno obvestili.