mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana

"Naše glavno poslanstvo je izobraževanje in vanj želimo vključiti tudi zavedanje o družbeni odgovornosti"

Na BIC Ljubljana smo v postopku pridobivanja Certifikata družbeno odgovoren delodajalec

V časopisu Delo je naša direktorica, mag. Jasna Kržin Stepišnik predstavila tudi našo motivacijo za pridobitev certifikata. Med drugimi je izpostavila tudi:

»Naše glavno poslanstvo je izobraževanje in vanj želimo vključiti tudi zavedanje o družbeni odgovornosti. Za izobraževalne institucije je certifikat odličen zgled in popotnica družbeno odgovornim vrednotam, ki jo predajo svojim dijakom in študentom ... Več ukrepov, ki jih zajema certifikat, že izvajamo, predvsem področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter medgeneracijskega sodelovanja. Veliko manjših ukrepov, še posebno na področju trajnostnega razvoja, prihaja na pobudo naših učiteljev in dijakov na primer zamenjava plastenk za steklenice, uporaba lokalnih in sezonskih živil, pobuda 'Prikolesarimo službo in šolo' in podobno. Pomembno je, da bomo med ukrepi izbrali tiste, ki bodo podpirali naš razvoj želeni smeri.«

Celoten članek je na voljo na spletni strani časopisa DELO. 

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.