Udeležili smo se delavnice Karierna orientacija, ki jo je organizirala Skupnost VSŠ

V ponedeljek, 18. 10. 2021, je v Centru kulinarike in turizma KULT 316 potekala delavnica z naslovom Karierna orientacija, ki jo je organizirala Skupnost VSŠ. Delavnica je zajemala vsebine, ki se nanašajo na trg dela, značilnosti tega trga in veščine, ki jih potrebujemo pri iskanju zaposlitve. Kot vse drugo se tudi trg dela spreminja in z njim tudi načini iskanja zaposlitve. Udeleženci delavnice smo spoznali nove načine iskanja zaposlitve preko spletnih omrežij in tudi nekatere kreativne načine iskanja poti v samozaposlitev. Delavnica je bila zaključena s predstavitvijo aplikacije za iskanje delovnih mest ali za opravljanje praktičnega izobraževanja.